Pohjois-Karjalan Martat järjestävät Joensuussa läpi vuoden 2016 aamupuuro-tilaisuuksia, joiden teemoina ovat ravitsemusneuvonta, vertaistuki ja sosiaalinen vahvistaminen. Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka tarvitsevat tukea työ- ja toimintakykyyn sekä sosiaaliseen osallisuuteen.

Puuro&Porina on osa Joensuun kansalaistoimijalähtöistä kaupungin kehittämishanketta. Hanke päättyi 31.12.2016.