Virkee – Vireästi Karjalassa on ikäihmisten ja heidän läheistensä ravitsemusta, toimintakykyä ja hyvinvointia tukeva hanke.

Tavoitteena on ikäihmisten hyvinvoinnin ja omatoimisen arjen tukeminen muun muassa arkiruokakurssien ja ravinto-ohjauksen keinoin. Keskeistä on hyvän ravitsemuksen turvaaminen ikääntyessä ja siihen liittyvissä uudenlaisissa elämäntilanteissa. Ikäihmisiä halutaan kannustaa yhdessä tekemiseen ja ruokailuun. Toiminta toteutuu luentojen, ruoanvalmistuskurssien, yksilö- ja ryhmäohjausten sekä erilaisen terveysviestinnän keinoin.

Toimintaan ovat tervetulleita kaikki yli 60-vuotiaat ja erityisesti omaishoitajat, lesket, yksin asuvat ja paikkakunnalle äskettäin muuttaneet tai muun muutoksen elämässään kokeneet ikäihmiset tai heidän läheisensä. Tilaisuudet ovat maksuttomia yli 60-vuotiaille. Yhteydenotot: Sirpa Nygård, p. 044 7110955, sirpa.nygard@martat.fi. Tervetuloa mukaan!

Hanke toteutetaan maakunnallisesti Pohjois-Karjalassa vuosina 2018-2021. Hankkeen rahoituksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

 

  www.ikainstituutti.fi/elamanote