Virkee – Vireästi Karjalassa on ikäihmisten ja heidän läheistensä ravitsemusta, toimintakykyä ja hyvinvointia tukeva hanke.

Hankkeen tavoitteena on ikäihmisten hyvinvoinnin ja omatoimisen arjen tukeminen ravitsemusneuvonnan ja yhteisöllisen tekemisen keinoin. Toiminnassa keskeistä on hyvän ravitsemuksen ennaltaehkäisevä vaikutus ikääntymiseen liittyvissä muutoksissa, samoin kotona asumisen valmiuksien ja arkiaktiivisuuden vahvistaminen. Ikäihmisiä halutaan kannustaa omatoimisuuteen ja yhdessä tekemiseen. Näin ollen osallisuutta vahvistetaan eri tavoin, kuten luentojen, ruoanvalmistuskurssien, yksilö- ja ryhmäohjausten sekä terveysviestinnän kautta.

Kohderyhmänä ovat yli 60-vuotiaat, ja erityisesti omaishoitajat, lesket, yksin asuvat, erityisesti miehet ja paikkakunnalle muuttaneet tai muun merkittävän elämänmuutoksen äskettäin kokeneet ikäihmiset tai heidän läheisensä. Tilaisuudet ovat kaikille yli 60-vuotiaille avoimia ja ilmaisia.

Hanke toteutetaan yhteistyötahojen kanssa maakunnallisesti Pohjois-Karjalassa vuosina 2018-2021.  Hankkeen rahoituksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Lisätietoja antaa Silja Tarvonen, kotitalousasiantuntija/Pohjois-Karjalan Martat. Ota yhteyttä puhelimitse 044 711 0955 tai sähköpostilla silja.tarvonen@martat.fi.

Tervetuloa mukaan!

  www.ikainstituutti.fi/elamanote

 

Jaa sivu