Luomutunnus

Miksi luomutunnusmerkintä? Siksi, että tiedät ruokasi olevan tuotettu EU:n luomuehtojen mukaisesti.

Luomu tarkoittaa luonnonmukaista tuotantotapaa, joka säästää luonnonvaroja.Mitä luomu tarkoittaa käytännössä?

Luomu tarkoittaa luonnonmukaista tuotantotapaa, joka säästää luonnonvaroja. Luomueläintuotannossa turvataan eläinten lajinmukainen käyttäytyminen ja edistetään eläinten hyvinvointia. Luomuviljelyssä käytetään vain luonnosta peräisin olevia torjunta-aineita, jotka eivät kerry ravintoketjuun. Luomupelloilla ei käytetä keinolannoitteita vaan eloperäisiä kierrätyslannoitteita. Kaikessa toiminnassa huolehditaan luonnon monimuotoisuuden säilymisestä.

Jalostetuissa luomutuotteissa maataloudesta peräisin olevista raaka-aineista vähintään 95 % on oltava luomua.

Eläinten hyvinvointi

Luomueläimillä on enemmän tilaa lajinmukaiseen käyttäytymiseen, kuin keskimäärin tavanomaisessa tuotannossa. Muun muassa luomukanat elävät lattiakanaloissa, joissa kanoille on varattu orret ja pesäpaikat. Luomusikaloissa porsaat aloittavat elämänsä vapaana olevan emakon kanssa. Lypsylehmät ja lihakarja laiduntavat kesäisin ja useilla tiloilla karja pääsee ulkoilemaan tarhaan myös talvella. Eläimille pitää olla varattu riittävästi tilaa, jotta kaikki eläimet voivat levätä makuulla samaan aikaankin. Luomueläimille on oltava myös lajityypillisiä virikkeitä, joilla edistetään niiden hyvinvointia.

Voit tutustua esimerkkien lisäksi tarkemmin luomueläinten kasvatuksen lajikohtaisiin vaatimuksiin ja eläinten hyvinvointiin Luomu.fi-sivustolla.

Luomutuotteiden valmistus

Luomutuotteiden valmistuksessa luomuraaka-aineet on pidettävä erillään tavanomaisista raaka-aineista. Valmistuksessa voidaan käyttää vain luomutuotteissa sallittuja ainesosia. Luomutuotteissa sallitaan vain noin kymmenesosa mahdollisista lisäaineista. Joissakin lisäaineissa, esimerkiksi nitriiteissä, sallitut käyttömäärät ovat pienemmät kuin tavallisissa tuotteissa. Keinotekoisten väriaineiden ja makeutusaineiden käyttö on kokonaan kielletty. Aromeista sallitaan vain luontaiset aromit.

EU:n luomutunnus: Eurolehti

EU:n luomutunnus, Eurolehti, on pakollinen kaikissa EU:ssa valmistetuissa ja pakatuissa luomuelintarvikkeissa. Eurolehti kertoo elintarvikkeen pakkauksessa, että kyseinen elintarvike on valmistettu luomuehtojen mukaisesti.

Tutustu tarkemmin Ruokaviraston sivuilla Luomutunnukseen.

Luomu on valvottua

Luomutuotantoa valvotaan säännöllisesti. Luomu-sanan käyttö pakkausmerkinnöissä edellyttää aina, että yritys kuuluu luomuvalvontaan. Luomutuotteiden tuotantoa ja markkinointia Suomessa valvovat Ruokavirasto, ELY-keskukset, Valvira, kunnat ja Tullilaitos. Luomutuotteiden valvonta ulottuu koko tuotantoketjuun pellolta pakkaukseen sekä vähittäiskauppojen ja ammattikeittiöiden luomutarjontaan.

Kaikissa pakatuissa luomutuotteissa on oltava tieto valvovasta viranomaisesta. Suomessa luomuelintarvikkeiden valmistusta valvoo Ruokavirasto, jonka tunnus FI-EKO-201 löytyy kaikista Suomessa valmistettujen ja pakattujen luomutuotteiden pakkausmerkinnöistä Eurolehti-luomutunnuksen yhteydestä.

Mikä ei ole luomua

Tavallisesta metsästä kerätyt metsämarjat, -sienet tai yrtit eivät ole luomua, koska luomutuotteet tulee olla kerätty luomusertifioiduilta alueilta. EU:n lainsäädännön mukaan myöskään luonnonkalat, poron- ja hirvenliha eivät ole luomua.

Ainesosien alkuperä ilmoitetaan aina

Luomutunnuksen yhteydessä on aina mainittava, missä tuotteen maatalousperäiset ainesosat on tuotettu. Merkintänä voi olla Tuotettu Suomessa, jos vähintään 98 % maatalousperäisistä raaka-aineista on tuotettu Suomessa. Merkintänä voi myös nähdä Tuotettu EU:ssa tai Tuotettu EU:n ulkopuolella riippuen käytetyistä maatalousperäisistä raaka-aineista.

Leppäkerttu-merkki Logot

Leppäkerttu-merkki kertoo, että tuote on suomalainen luomutuote. Merkissä voidaan tuoda esille alue, jossa tuote on tuotettu. Merkin myöntää Luomuliitto. Leppäkerttu-merkkiä voidaan käyttää Suomessa yhdessä pakollisen EU:n luomutunnuksen, Eurolehden kanssa.

Lue lisää Leppäkerttu-merkistä Luomuliiton sivuilta.


Luomuruokaa tuotetaan EU:n luomuehtojen mukaisesti

Luomutuotantoa valvotaan säännöllisesti, ja valvonta ulottuu koko tuotantoketjuun pellolta pakkaukseen sekä vähittäiskauppojen ja ammattikeittiöiden luomutarjontaan. Kaikissa pakatuissa luomutuotteissa on valvovan viranomaisen tunnus, joka on Eurolehti -luomutunnuksen yhteydessä. Pakattujen luomuelintarvikkeiden tunnistaminen kaupassa onkin helppoa Eurolehti-merkin kautta.