Toimintasuunnitelmapohja 2019 marttayhdistyksille

Parhaimmillaan marttayhdistyksen monipuolisesta toimintakalenterista löytyy jokaiselle jotakin innostavaa. Marttajärjestön teemat ja tapahtumat kannattaa ottaa mukaan yhdistyksen toimintakalenteriin.

Pian on aika suunnitella vuoden 2019 toimintaa. Marttaliitto on tehnyt marttayhdistyksille vuoden 2019 toiminnan suunnittelupohjan. Yhdistys voi käyttää toimintasuunnitelmapohjaa joko sellaisenaan tai muokattuna. Toimintasuunnitelmasta voi jättää sisältöjä pois yhdistyksen toimintakulttuuriin sopivalla tavalla. Yhdistyksellä voi myös olla toimintaa, jota ei ole tässä suunnitelmapohjassa ja jonka yhdistys itse lisää toimintasuunnitelmaansa. Tämän lisäksi yhdistys voi tehdä toimintakalenterin.

Toimintasuunnitelmapohja on tässä alla tekstinä ja voit myös ladata sen koneellesi:
PDF-tiedostona:Toimintasuunnitelmapohja 2019 marttayhdistyksille
Word-tiedostona: Toimintasuunnitelmapohja 2019 marttayhdistyksille

Johdanto: Hyvä arki kuuluu kaikille

Vuonna 2019 Marttajärjestö täyttää 120 vuotta. Vietämme juhlavuotta yhdessä Marthaförbundetin kanssa. Juhlavuosi on Marttaliiton strategiakauden kolmas ja samalla viimeinen vuosi. Vahvan historian omaavana järjestönä katsomme tulevaan.

Juhlavuoden teema kiteytyy tunnuslauseeseen Hyvä arki kuuluu kaikille. Juhlavuonna tarjoamme neuvontaa, oppia ja yhdessä tekemistä niille, jotka jo osaavat, ja haluavat oppia lisää. Autamme erityisesti heitä, jotka tarvitsevat enemmän tukea arkeensa.

Marttajärjestön vuoden 2019 toiminnassa juhla yhdistyy vaikuttamiseen ja vaikuttavuuteen. Vuodella on neljä painopistettä:

 1. Juhlitaan yhdessä
  Marttajärjestön juhlavuosi korostaa yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Yhdessä juhlimista korostetaan merkittävästi vuoden suurtapahtumissa: tammikuussa Maailman suurimmassa marttaillassa, 120-vuotisjuhlajumalanpalveluksessa Turussa ja syyskuun Marttailuviikossa sekä sen päättävässä Marttatori-tapahtumassa Helsingissä. Yhdessä tekeminen on myös marttailtojen keskiössä ja Marttaliitto tarjoaa yhdistyksille monipuolisia ideoita marttailtojen sisällöiksi.
 2. Marttatoiminnan vaikuttavuus ja martat vaikuttajina
  Vuonna 2019 järjestetään eduskunta-, maakunta ja eurovaalit. Marttajärjestö nostaa vaikuttamisteemoissaan esille hyvää arkea, ruokapolitiikkaa, oman talouden hallintaa ja kestävää kehitystä. Martat ovat aina olleet vaikuttajia ja vaikuttajina merkittäviä. Vahvistamme ja teemme näkyväksi marttojen ja marttayhdistysten roolia yhteiskunnallisena ja yksilön vaikuttajina.
 3. Jokaisessa on marttaa
  Kutsumme kaikki mukaan juhlimaan ja kannustamme löytämään sisäisen martan. Juhlavuonna marttatoimintaa tehdään näkyväksi ja innostamme yhdistyksiä jäsenhankintaan ja avoimuuteen, kiinnostavan toiminnan kehittämiseen sekä kansalaisten kohtaamiseen.
 4. Kestävä arki
  Kestävä arki on hyvää, terveellistä, edullista ja turvallista ruokaa sekä valintoja, jotka vaikuttavat myönteisesti ympäristöön sekä lähellä että kaukana elävien hyvinvointiin. Edistämme suomalaista ruokakulttuuria järjestämällä nyyttikestejä ja muita ruokatapahtumia, joissa huomioidaan kestävät valinnat.

Yhdistyksen toiminta on monipuolista ja innostavaa

Yhdistyksen vahvuus on sen jäsenissä. Yhdistyksen tavoitteena on toteuttaa innostavaa ja kiinnostavaa marttatoimintaa, johon halutaan tulla ja jossa halutaan olla mukana.

Tavoitteet

 • Yhdistyksen toiminta on monipuolista ja toimintakalenterista löytyy kiinnostavaa ja innostavaa toimintaa kaikille jäsenille.
 • Marttayhdistyksen toiminta on avointa ja uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan.
 • Yhdistyksen jäsenmäärä kasvaa. Mukaan tulee uusia jäseniä ja eronneiden määrä vähenee.
 • Yhdistys huomioi toiminnassaan marttajärjestön yhteiset teemat ja tapahtumat.
 • Marttaopinnot tarjoavat jäsenille mahdollisuuden jatkuvaan itsensä kehittämiseen.
 • Yhdistys toteuttaa osaltaan marttajärjestön yhteisiä vaikuttamisteemoja.

Toimenpiteet

 • Yhdistyksellä on marttailtoja, joiden teemoina ovat esimerkiksi:
  ► Ruoka, esim. Yllätysmuna – kaikkea kananmunasta tai Tehdään yhdessä nyyttikestit.
  ► Pakkausten ja materiaalien turvallisuus.
  ► Käsityöt, esim. erilaiset tavat tehdä villasukkia tai koristella pääsiäismunia. Juhlavuoden käsityötempaus Sukat äidille.
  ► Puutarha, esim. kestävä kotipuutarhanhoito.
  ► Lokakuu on Puurokuu tai muu kansainvälinen marttailta, jonka tuotto lahjoitetaan Marttojen kehitysyhteistyöhön.
  ► Vierailu tai vierailija
  ► Kulttuuri
  ► Hyvinvointi ja liikunta
 • Yhdistys osallistuu Maailman suurimpaan marttailtaan 31.1. Marttaillassa käytetään Marttaliiton ja Marthaförbundetin tuottamia materiaaleja.
 • Yhdistys osallistuu Marttatori-tapahtumaan Helsingissä 14.9.
 • Marttailuviikolla 8.-15.9. tuodaan esille marttojen tarinoita ja pukeudutaan martta-t-paitoihin tai muihin martta-asuihin.
 • Yhdistys on mukana marttajärjestön vapaaehtoistempauksessa Vilpun päivänä 8.3. ikäihmisten hyväksi.
 • Yhdistys järjestää tapahtuman valtakunnallisena sienipäivänä 31.8. tai siitä alkavalla sieniviikolla. Yhdistys on mukana piirin sieniviikon tapahtumissa.
 • Yhdistys järjestää juhlavuoden jumalanpalveluksen jälkeen 8.9. sunnuntaina tai muuhun aikaan syyskuussa nyyttikestit hyödyntäen Marttaliiton tuottamaa aineistoa. Tapahtuman järjestämisessä otetaan huomioon kestävät valinnat.
 • Yhdistys osallistuu Marttajärjestön juhlavuoden käsityötempaukseen, jossa neulotaan sukkia tuoreille äidille: synnyttäneille, adoptioäideille ja sijaisäideille. Villasukkien mukana kerrotaan marttojen tuesta perheen arjessa sekä kutsutaan mukaan marttoihin.
 • Yhdistys osallistuu marttajärjestön juhlavuoden keräykseen tuen tarpeessa olevien lapsiperheiden hyväksi ja/tai kansainvälisen toiminnan keräykseen marttajärjestön kehitysyhteistyökohteisiin Etiopiassa, Malawissa ja Kamerunissa.
 • Yhdistys kysyy jäseniltä heidän toiveitaan.
 • Yhdistyksen hallituksen jäsenet osallistuvat piirin järjestämiin koulutuksiin tai yhdistystapaamisiin.
 • Yhdistys käyttää marttajärjestön juhlavuoden yhteisiä materiaaleja, kaksikielistä Martat 120 -logoa ja marttaillan malleja.
 • Yhdistyksellä on Martat.fi-nettisivut.
 • Yhdistys innostaa jäseniään Marttaopintojen pariin kertomalla opintotoiminnasta.
 • Yhdistys vaikuttaa omalla alueellaan julkisiin hankintoihin sekä edistää marttajärjestön vaalivaikuttamista olemalla yhteydessä ja tapaamalla alueensa ehdokkaita ja valittuja päättäjiä.

Talous mahdollistaa toiminnan

Yhdistyksen toimintaedellytykset turvataan pitämällä talous tasapainossa pitkäjänteisesti siten, että toimintakulut eivät ylitä tuottojen määrää.

Tavoitteet

 • Yhdistyksen tulos on 0 tai parempi.

Toimenpiteet

 • Yhdistykselle laaditaan tasapainoinen talousarvio, jonka toteutumista varmistetaan kurinalaisella talouden hoidolla.
 • Kirjanpito on ajantasaista ja tilinpäätökset moitteettomia.
 • Taloudesta raportoidaan hallitukselle sovitulla jaksotuksella.

Mittarit

Marttajärjestölle on määritelty vuoden 2019 ydinmittarit. Yhdistysten mittarit ovat:

 • Jäsenmäärä ja sen muutos. Tavoitetaso: Jäsenmäärä kasvaa 5 %.
 • Vapaaehtoistoiminnan tunnit. Tavoitetaso: Vapaaehtoistoiminnan tuntien määrä kasvaa 9 %.
 • Maailman suurimpaan marttailtaan osallistuneiden yhdistysten ja marttojen määrä. Tavoitetaso: 60 % yhdistyksistä ja vähintään 8 000 marttaa.
 • Marttailuviikon Marttatori-tapahtumaan osallistuvien määrä. Tavoitetaso: 1000 marttaa.
Jaa sivu