Toimintasuunnitelmapohja 2022 marttayhdistyksille

Parhaimmillaan marttayhdistyksen monipuolisesta toimintakalenterista löytyy jokaiselle jotakin innostavaa. Marttajärjestön teemat ja tapahtumat kannattaa ottaa mukaan yhdistyksen toimintakalenteriin.

On aika suunnitella yhdistyksen vuoden 2022 toimintaa. Marttayhdistys voi käyttää tätä toimintasuunnitelmapohjaa vuoden 2022 suunnittelussa joko sellaisenaan tai muokattuna. Toimintasuunnitelmasta voi jättää sisältöjä pois yhdistyksen toimintakulttuuriin sopivalla tavalla. Yhdistyksellä voi myös olla toimintaa, jota ei ole tässä suunnitelmapohjassa ja jonka yhdistys itse lisää toimintasuunnitelmaansa. Tämän lisäksi yhdistys voi tehdä toimintakalenterin.

Vuoden 2022 toimintasuunnitelmapohja ja PowerPoint-esitys

Vuoden 2022 toimintasuunnitelmapohja on tässä alla tekstinä ja voit myös ladata sen ja toimintasuunnitemasta tehdyn PowerPoint-esityksen koneellesi.

Toimintasuunnitelmapohja 2022 marttayhdistyksille (PDF)
Toimintasuunnitelmapohja 2022 marttayhdistyksille (Word)
PowerPoint-esitys vuoden 2022 toiminnasta PDF-muodossa. Esityksessä tietoa mm. valtakunnallisista marttatapahtumista ja ketjukoulutuksista
PowerPoint-esitys vuoden 2022 toiminnasta

Vuoden 2021 Toimintasuunnitelmapohja ja PowerPoint-esitys

PDF-tiedostona: Toimintasuunnitelmapohja 2021 marttayhdistyksille
Word-tiedostona: Toimintasuunnitelmapohja 2021 marttayhdistyksille
PowerPoint-esitys vuoden 2021 toiminnasta. Esityksessä lisää tietoa mm. valtakunnallisista marttatapahtumista: Toimintasuunnitelman 2021 PowerPoint-esitys marttayhdistyksille
PowerPoint-esitys vuoden 2021 toiminnasta PDF-muodossa

Valtakunnallisten tapahtumien ohjeistukset ja ideoita marttailtoihin

Hyvästä arjesta parempi maailma: <Yhdistyksen nimi> toimintasuunnitelma 2022

Martat on kotitalousneuvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää kotien ja perheiden toimivaa ja kestävää arkea. Strateginen lupauksemme on tehdä arjen tekoja huomista varten. Toiminnassamme korostuvat käytännölliset ja vaikuttavat ratkaisut. Jäsenemme eli martat toimivat yhdessä järjestön asiantuntijoiden kanssa kestävän kulutuksen käytännön ratkaisujen lähettiläinä ja neuvonnallamme saamme ihmiset muuttamaan arjen valintojaan kestävämpään suuntaan.

Vuosi 2022 on marttajärjestön strategiakauden kolmas vuosi. Toiminnallemme tärkeitä periaatteita ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus.

Vuoden 2022 teema on kohtaaminen ja yhdenvertainen arki

Meistä jokaisen elämä on täynnä kohtaamisia: työssä, kotona, vapaa-ajalla, kaupassa ja kadulla. Marttatoiminnan ydin on kohtaamisissa, yhdessä tekemisessä ja yhdessä oppimisessa. Haluamme kokea olevamme osa yhteisöä ja toisillemme läsnä. Koronaepidemian hellittäessä kohtaamisten voima on valtava. Aidolla, empaattisella kohtaamisella voi rakentaa paljon hyvää.

Martat kohtaavat ja mahdollistavat kohtaamisia niin yhdistyksissä kuin ammatillisessa neuvonnassakin. Hyväksyvä ja arvostava katse, nähdyksi ja kuulluksi tuleminen sekä näkeminen ja kuuleminen ovat kohtaamisen avaimia. Tänä vuonna kannustamme kiinnittämään kohtaamiseen erityistä huomiota. Strategiamme mukaisesti mahdollistamme erilaisia, vaikuttavia ja sisältölähtöisiä kohtaamisia.

Yhdistyksissä ja ammatillisella neuvonnallamme mahdollistamme toimijuuden, yhdessä tekemisen ja yhteisöllisyyden kaikille iästä, sukupuolesta ja muusta taustasta riippumatta. Tänä vuonna vahvistamme yhdenvertaisuutta toiminnassamme ja näytämme sen viestinnässämme. Haluamme, että yhdenvertainen kohtelu ja yhdenvertainen kohtaaminen ovat marttatoiminnan ytimessä. Kerromme, että marttailu kuuluu kaikille.

Innostavaa ja kiinnostavaa marttatoimintaa

Martat on vahva yhteisö, jossa tehdään ja opitaan yhdessä. Järjestön voima on jäsenissä, yhdistyksissä ja toimintaryhmissä. Yhdistyksen toiminnan kehittämisen tavoitteena on innostava ja kiinnostava marttatoiminta, johon halutaan tulla ja jossa halutaan olla mukana. Marttailussa korostuukin yhdessä tekemisen ilo. Haluamme saada nykyistä suuremman joukon toimimaan Marttojen tavoitteiden ja arvojen mukaisesti sekä ilmastokestävyyden ja kohtuullisuuden puolesta. Martat tekevät hyvää minulle, meille, lähiyhteisölleen ja maailmalle.

Tavoitteet
 • Yhdistyksen jäsenyys koetaan kiinnostavaksi. Yhdistykseen liittyy enemmän uusia jäseniä, kuin mitä siitä eroaa.
 • Koronaepidemian helpottaessa ja ihmisten suunnitellessa vapaa-aikaansa uudenlaisista läh-tökohdista, marttatoiminta koetaan mielekkäänä harrastuksena ja yhteisönä, johon halutaan tulla mukaan.
 • Marttailu mahdollistaa erilaisia, vaikuttavia ja sisältölähtöisiä kohtaamisia.
 • Yhdistyksen toiminta on monipuolista ja toimintakalenterista löytyy innostavaa ja kiinnostavaa toimintaa kaikille jäsenille.
 • Yhdistysten toimintakulttuuri on avoin, vieraanvarainen ja yhdenvertaisuutta vaaliva. Toimintaan on helppo tulla mukaan ja jokaiselle löytyy oma tapa olla martta.
 • Yhdistyksen toiminnassa opitaan yhdessä sekä siirretään osaamista ihmiseltä ja sukupolvelta toiselle.
 • Yhdistys huomioi toiminnassaan marttajärjestön strategian ja brändin sekä toimintavuoden yhteiset teemat ja tapahtumat.
Toimenpiteet
 • Yhdistyksellä on marttailtoja, joiden teemoina ovat esimerkiksi:
  ► Ruoka, esim. Mausteet, leivonta, Ruokahävikki puoleen tai Sadonkorjuujuhlat.
  ► Luonnontuotteet, esim. luonnonyrttien kerääminen tai sieniretki.
  ► Puutarha, esim. monimuotoinen, kestävä ja syötävä kotipiha, viljelylaatikon perustaminen, puutarhamarjat, vieraslajit tai avoimet puutarhat.
  ► Kodin kemikaalit ja niiden vaikutukset
  ► Ekologinen kodinhoito, esim. ekosiivous, arjen kemikaalit tai muovit.
  ► Kohtuullinen kulutus ja omat rahat, esim. netti- ja puhelinhuijaukset, budjetointi tai kohtuullinen kuluttaminen ja hiilijalanjälki.
  ► Käsityöt, esim. ryijyt
  ► Lokakuu on Puurokuu tai muu kansainvälinen marttailta, jonka tuotto lahjoitetaan Marttojen kehitysyhteistyöhön.
  ► Varautuminen ja kolmen päivän kotivara
  ► Vierailu tai vierailija
  ► Kulttuuri
  ► Hyvinvointi ja liikunta
 • Marttailuviikolla 16.-22.5. perustetaan viljelylaatikoita. Yhdistys voi järjestää viljelylaatikon perustamisesta marttaillan tai toteuttaa avoimen neuvontatapahtuman. Viljelylaatikko voi myös olla yhdistyksen yhteinen kesäprojekti.
 • Yhdistys innostaa suomalaisia liikkumaan ja retkeilemään luonnossa sekä hyödyntämään luonnonantimia järjestämällä Marttojen sienipäivänä 27.8. tai sieniviikolla 28.8.-4.9. sieniretken yhteistyössä Suomen Ladun paikallisen yhdistyksen kanssa.
 • Yhdistys osallistuu marttayhdistysten vuoden suurimpaan tapahtumaan Maailman suurimpaan marttailtaan järjestämällä sadonkorjuujuhlat 13.9. Kun martat kokoontuvat samaan aikaan eri puolilla Suomea, pöytiin nostetaan kasvimaiden ja luonnon parhaat antimet. Sadonkorjuuperinne kohtaa Maailman suurimmassa marttaillassa modernit ideat, itse kasvatetun ja säilötyn. Tärkeintä on kuitenkin yhdessä syöminen.
 • Yhdistys osallistuu Lokakuu on Puurokuu -kampanjaan tyttöjen ja naisten puolesta keittämällä puuroja ja lahjoittamalla myyntituoton Marttojen hankkeille Etiopiaan ja Malawiin.
 • Käsityötoiminnassa tehdään ryijystä monenlaisia variaatioita. Ryijy sopii koruksi, seinälle, nukkekodin matoksi, joulukuusen koristeeksi, pannunaluseksi tai vaikkapa tuolin päälle. Marttayhdistykset ja kässäryhmät toteuttavat tehdyistä ryijyistä näyttelyitä ja pienistä yksittäisten marttojen tekemistä paloista voidaan koota yhteen isoja ryijyjä.
 • Yhdistys osallistuu tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävään paikalliseen tapahtumaan kuten rasisminvastaiseen tilaisuuteen tai Pride-viikon yleisötapahtumaan tai järjestää toimintaa yhteistyössä esimerkiksi maahanmuuttajataustaisen tai monikulttuurisen yhdistyksen kanssa.
 • Yhdistys kysyy jäseniltä heidän toiveitaan.
 • Yhdistyksen hallituksen jäsenet osallistuvat piirin tai Marttaliiton järjestämään koulutukseen, toiminnansuunnitteluiltaan tai yhdistystapaamiseen.
 • Yhdistyksellä on Martat.fi-nettisivut. Yhdistys päivittää säännöllisesti kotisivujaan Martat.fi-sivuilla ja linkittää niille ja Martat.fi-sivuille sosiaalisen median päivityksissään.
 • Yhdistys innostaa jäseniään yhdessä oppimiseen sekä Martta-akatemian kursseille, webinaa-reihin ja marttaopintoihin.

Talous mahdollistaa toiminnan

Yhdistyksen toimintaedellytykset turvataan pitämällä talous tasapainossa pitkäjänteisesti siten, että toimintakulut eivät ylitä tuottojen määrää.

Tavoitteet
 • Yhdistyksen talous on tasapainossa.
Toimenpiteet
 • Yhdistykselle laaditaan tasapainoinen talousarvio, jonka toteutuminen varmistetaan hyvällä talouden hoidolla.
 • Kirjanpito on ajantasaista ja tilinpäätökset moitteettomia.
 • Taloudesta raportoidaan sovitulla jaksotuksella.

Mittarit

Marttajärjestölle on määritelty vuoden 2022 ydinmittarit. Yhdistysten mittarit ovat:

 • Jäsenmäärä ja sen muutos. Tavoitetaso: Jäsenmäärä kasvaa tai pysyy samana.
 • Jäsenpito. Tavoitetaso: Yhdistykseen liittyy enemmän jäseniä kuin eroaa.
 • Vapaaehtoistoiminnan tunnit. Tavoitetaso: Vapaaehtoistoiminnan tuntien määrä palaa ennen koronaa olevalle tasolle.

Tapahtumakalenteri 2022

22.4. Marttaliiton vuosiseminaari
23.4. Marttaliiton vuosikokous
16.-22.5. Marttailuviikko
Kesä- tai elokuu Avoimet puutarhat
26.7. Martan päivä
Pride-viikko
27.8. Marttojen valtakunnallinen sienipäivä
28.8.-5.9. Sieniviikko ja sieniretket yhdessä Suomen Ladun paikallisten yhdistysten
kanssa
13.9. Maailman suurin marttailta on sadonkorjuujuhlat
13.-19.9. Hävikkiviikko
Lokakuu Lokakuu on puurokuu

Marttaliitto, piirit ja yhdistykset osallistuvat vuoden aikana myös muihin tapahtumiin, teemaviikkoihin ja kampanjoihin.

Käytä avuksi toimintavuoden suunnittelussa myös Yhdistyksen vuosikelloa.