Toimintasuunnitelmapohja 2021 marttayhdistyksille

Parhaimmillaan marttayhdistyksen monipuolisesta toimintakalenterista löytyy jokaiselle jotakin innostavaa. Marttajärjestön teemat ja tapahtumat kannattaa ottaa mukaan yhdistyksen toimintakalenteriin.

On aika suunnitella yhdistyksen vuoden 2021 toimintaa. Marttayhdistys voi käyttää tätä toimintasuunnitelmapohjaa vuoden 2021 suunnittelussa joko sellaisenaan tai muokattuna. Toimintasuunnitelmasta voi jättää sisältöjä pois yhdistyksen toimintakulttuuriin sopivalla tavalla. Yhdistyksellä voi myös olla toimintaa, jota ei ole tässä suunnitelmapohjassa ja jonka yhdistys itse lisää toimintasuunnitelmaansa. Tämän lisäksi yhdistys voi tehdä toimintakalenterin.

Vuoden 2021 toimintasuunnitelmapohja ja PowerPoint-esitys

Vuoden 2021 toimintasuunnitelmapohja on tässä alla tekstinä ja voit myös ladata sen ja toimintasuunnitemasta tehdyn PowerPoint-esityksen koneellesi. Kesäkuussa 2021 julkaisua toimintasuunnitelmapohjaa ja esitystä on päivitetty 5.11.2020.

PDF-tiedostona: Toimintasuunnitelmapohja 2021 marttayhdistyksille
Word-tiedostona: Toimintasuunnitelmapohja 2021 marttayhdistyksille
PowerPoint-esitys vuoden 2021 toiminnasta. Esityksessä lisää tietoa mm. valtakunnallisista marttatapahtumista: Toimintasuunnitelman 2021 PowerPoint-esitys marttayhdistyksille
PowerPoint-esitys vuoden 2021 toiminnasta PDF-muodossa

Valtakunnallisten tapahtumien ohjeistukset ja ideoita marttailtoihin

Vuoden 2021 toimintasuunnitelmapohja marttayhdistyksille

Hyvä arki kuuluu kaikille: <Yhdistyksen nimi> toimintasuunnitelma 2021

Martat on kotitalousneuvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää kotien ja perheiden toimivaa ja kestävää arkea. Strateginen lupauksemme on tehdä arjen tekoja huomista varten. Toiminnassamme korostuvat käytännölliset ja vaikuttavat ratkaisut. Jäsenemme eli martat toimivat yhdessä järjestön asiantuntijoiden kanssa kestävän kulutuksen käytännön ratkaisujen lähettiläinä ja neuvonnallamme saamme ihmiset muuttamaan arjen valintojaan kestävämpään suuntaan.

Vuosi 2021 on marttajärjestön strategiakauden toinen vuosi. Toiminnallemme tärkeitä periaatteita ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus.

Vuoden 2021 teema on kohtuullisuus

Vuonna 2021 Marttojen teema on kohtuullisuus. Kestävä kehitys ja ympäristöystävälliset toimintatavat ovat aina olleet osa Marttojen neuvontaa. Tänään tarvitsemme entistäkin enemmän te-koja huomista varten. Huominen arki rakentuu tämän päivän teoista.

Marttatoiminnassa tuodaan konkreettisesti esille, millaisia muutoksia ja valintoja arjessa ja kulutuksessa tarvitaan, jotta luonnonvarojen kulutuksessa ja suomalaisten hiilijalanjäljessä päästään kestävälle tasolle sekä neuvomme, kuinka se tehdään.

Haluamme, että yksi maapallo riittää. Jos kaikki kuluttaisivat luonnonvaroja yhtä paljon kuin suomalaiset, tarvittaisiin lähes neljä maapalloa tuottamaan tarvittavat luonnonvarat. Vuoden 2021 teemamme, kohtuullinen kulutus, näkyy läpileikkaavana kaikessa vuoden toiminnassa.

Martoissa tahto osata itse muuttuu toiminnaksi. Muutamme maailmaa tekemällä pieniä asioita isosti. Tänä vuonna haastamme martat, marttayhdistykset ja kumppanimme, päätöksentekijät ja elinkeinoelämän tekemään tekoja, jotta yksi maapallo riittää.

Yhdistyksen toiminta on innostavaa ja kiinnostavaa

Martat on vahva yhteisö, jossa tehdään ja opitaan yhdessä. Järjestön voima on jäsenissä, yhdistyksissä ja toimintaryhmissä. Yhdistyksen toiminnan kehittämisen tavoitteena on innostava ja kiinnostava marttatoiminta, johon halutaan tulla ja jossa halutaan olla mukana. Marttailussa korostuukin yhdessä tekemisen ilo. Haluamme saada nykyistä suuremman joukon toimimaan marttojen tavoitteiden ja arvojen mukaisesti sekä ilmastokestävyyden ja kohtuullisuuden puolesta. Martat tekevät hyvää minulle, meille, lähiyhteisölleen ja maailmalle.

Tavoitteet

 • Yhdistyksen jäsenyys koetaan kiinnostavaksi. Yhdistykseen liittyy enemmän uusia jäseniä, kuin mitä siitä eroaa.
 • Marttailu mahdollistaa erilaisia, vaikuttavia ja sisältölähtöisiä kohtaamisia.
 • Yhdistyksen toiminta on monipuolista ja toimintakalenterista löytyy innostavaa ja kiinnostavaa toimintaa kaikille jäsenille.
 • Yhdistyksen toiminta on avointa ja uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan.
 • Yhdistyksen toiminnassa opitaan yhdessä sekä siirretään osaamista ihmiseltä ja sukupolvelta toiselle.
 • Yhdistyksen toiminta innostaa marttoja edistämään ilmastokestävää arkea ja ruokaa sekä kohtuullista kulutusta.
 • Martat edistävät tekstiilien vastuullista ja kohtuullista kuluttamista ja kiertotaloutta. Yhdistys kannustaa harkitsemaan, korjaamaan ja kierrättämään.
 • Yhdistys huomioi toiminnassaan marttajärjestön strategian ja uudistetun brändin sekä toimintavuoden yhteiset teemat ja tapahtumat.

Toimenpiteet

 • Yhdistyksellä on marttailtoja, joiden teemoina ovat esimerkiksi: Kohtuullinen kulutus, esim. Yksi maapallo riittää
  Tekstiilien vastuullinen kuluttaminen esim. Garderobi: Harkitse, korjaa, kierrätä
  Ruoka, esim. Yhden padan taktiikka, Silkkaa hapatusta, Kattilamatka Afrikkaan, Suo-malaista superruokaa, Nyt tehdään hyvää – kestävää ruokaa arkeen tai Ruokailoa ikävuosiin
  Energian käyttö ja säästäminen: Esim. Energiajärkeä joka kotiin
  Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät ja niistä saatava tieto
  Ekologinen kodinhoito, esim. Isoäidin siivousvinkit
  Käsityöt, esim. vanhasta uutta: Käsilaukun, ostoskassin ja viikonloppulaukun tekeminen tai vaatteiden korjaaminen ja tuunaus
  Puutarha, esim. Kotipihan suunnittelu ja turvalliset kasvivalinnat, hyötykasvit, monimuotoinen kotipiha, perinnehuonekasvit ja kylvökukat
  Lokakuu on Puurokuu tai muu kansainvälinen marttailta, jonka tuotto lahjoitetaan Marttojen kehitysyhteistyöhön.
  Varautuminen ja kolmen päivän kotivara
  ► Vierailu tai vierailija
  ► Kulttuuri
  ► Hyvinvointi ja liikunta
 • Yhdistys osallistuu marttayhdistysten vuoden suurimpaan tapahtumaan Maailman suurin marttailta on vaatteidenvaihtopäivä viikolla 16 (19.-25.4.). Martat kokoontuvat samalla viikolla eri puolilla Suomea järjestäen vaatteidenvaihtotapahtumia ja vaikuttamaan tekstiilien kestävään käyttöön.
 • Yhdistyksen syyskausi aloitetaan Itämeripäivän piknikillä 26.8. Luonnon helmassa nautitaan Itämeri- ja ilmastoystävällisiä tarjoiluja ja kerätään roskia lähiympäristöstä.
 • Yhdistys innostaa suomalaisia liikkumaan ja retkeilemään luonnossa sekä hyödyntämään luonnonantimia järjestämällä Marttojen sienipäivänä 30.8. tai sieniviikoilla 30.8.-12.9. sieni-retken yhteistyössä Suomen Ladun paikallisen yhdistyksen kanssa.
 • Yhdistys järjestää Marttailuviikolla 25.-31.10. Yksi maapallo riittää -marttaillan tai -tapahtuman. Marttailuviikolla innostetaan muuttamaan omaa käyttäytymistä ja valintoja ilmaston kannalta kestävämmäksi konkreettisilla ja innostavilla esimerkeillä.
 • Yhdistys osallistuu Lokakuu on Puurokuu -kampanjaan tyttöjen ja naisten puolesta keittämällä puuroja ja lahjoittamalla myyntituoton Marttojen hankkeille Etiopiaan ja Malawiin.
 • Käsityötoiminnassa suunnitellaan ja toteutetaan vanhasta uutta sekä tehdään kierrätysmateriaaleista kasseja. Kun osaa itse tehdä, korjata tai tuunata, voi säästää rahaa ja luontoa. Tehdyistä laukuista järjestetään näyttely.
 • Yhdistys on mukana Miksi pakkausmerkinnät? -kampanjassa ja järjestää pakkausmerkinnöistä neuvontatilaisuuden esimerkiksi kauppakeskuksessa tai jonkun tapahtuman yhteydessä.
 • Yhdistys osallistuu tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävään paikalliseen tapahtumaan kuten rasisminvastaiseen tilaisuuteen tai Pride-viikon yleisötapahtumaan.
 • Yhdistys edistää marttajärjestön vaikuttamistavoitteita olemalla yhteydessä ja tapaamalla alueensa kuntavaaliehdokkaita ja valittuja päättäjiä.
 • Yhdistys kysyy jäseniltä heidän toiveitaan.
 • Yhdistyksen hallituksen jäsenet osallistuvat piirin järjestämään koulutukseen, toiminnan-suunnitteluiltaan tai yhdistystapaamiseen.
 • Yhdistyksellä on Martat.fi-nettisivut. Yhdistys päivittää säännöllisesti kotisivujaan Martat.fi-sivuilla ja linkittää niille ja Martat.fi-sivuille sosiaalisen median päivityksissään.
 • Yhdistys innostaa jäseniään yhdessä oppimiseen sekä Martta-akatemian kursseille, webinaareihin ja marttaopintoihin.
Talous mahdollistaa toiminnan

Yhdistyksen toimintaedellytykset turvataan pitämällä talous tasapainossa pitkäjänteisesti siten, että toimintakulut eivät ylitä tuottojen määrää.

Tavoitteet

 • Yhdistyksen talous on tasapainossa.

Toimenpiteet

 • Yhdistykselle laaditaan tasapainoinen talousarvio, jonka toteutuminen varmistetaan kurinalaisella talouden hoidolla.
 • Kirjanpito on ajantasaista ja tilinpäätökset moitteettomia.
 • Taloudesta raportoidaan sovitulla jaksotuksella.
Mittarit

Marttajärjestölle on määritelty vuoden 2021 ydinmittarit. Yhdistysten mittarit ovat:

 • Jäsenmäärä ja sen muutos. Tavoitetaso: Jäsenmäärä kasvaa tai pysyy samana kuin 2020.
 • Jäsenpito. Tavoitetaso: Yhdistykseen liittyy enemmän jäseniä kuin eroaa.
 • Vapaaehtoistoiminnan tunnit. Tavoitetaso: Vapaaehtoistoiminnan tuntien määrä kasvaa 5 %.

Tapahtumakalenteri 2021

 • 19.-25.4. Maailman suurin marttailta on vaatteidenvaihtopäivä
 • 23.4. Marttaliiton vuosikokousseminaari: Yksi maapallo riittää
 • 24.4. Marttaliiton vuosikokous
 • 28.6.-4.7. Pride-viikko
 • 26.7. Martan päivä
 • 26.8. Itämeripäivä
 • 28.8. Valtakunnallinen sienipäivä ja Nuku yö ulkona
 • 30.8.-12.9. Marttojen ja Suomen Ladun sieniretket
 • 30.8.-12.9. Sieniviikko
 • 25.-31.10. Marttailuviikko: Yksi maapallo riittää
 • Lokakuu Lokakuu on puurokuu

Yhdistykset voi osallistua vuoden aikana myös muihin tapahtumiin, teemaviikkoihin ja messuille, kuten esim. Maailma kylässä tai SuomiAreena.