Yhdistyksen kokouksilla tarkoitetaan yhdistyksen sääntömääräisiä ja ylimääräisiä kokouksia, joissa jäsen pääsee vaikuttamaan muun muassa siihen, ketä valitaan hallitukseen ja millaista toimintaa yhdistyksessä on.

Yhdistyksen säännöissä määritellään, toimiiko yhdistys yhden vai kahden vuosikokouksen säännöillä eli onko yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia vuosikokous vai syyskokous ja kevätkokous.

Yhdistyksen kokouksen valmistelusta vastaa yhdistyksen hallitus. Käytännön toimenpiteiden organisointi kuuluu puheenjohtajalle ja sihteerille. Yhdistyksen säännöissä määritellään miten ja missä ajassa yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle. Yhdistyksen kokouksen puheenjohtajaksi valitaan mielellään joku muu kuin yhdistyksen puheenjohtaja. Myös yhdistykseen kuulumaton voi toimia yhdistyksen kokouksen puheenjohtajana.

Kokouspaikalla tulee olla käytettävissä yhdistyksen jäsenluettelo, josta voidaan tarkastaa tarvittaessa läsnäolijoiden äänioikeus sekä se onko jäsenmaksu suoritettu, mikäli äänioikeus on sidoksissa jäsenmaksun suorittamiseen. Käytännössä tällaiset asiat hoidetaan ennen varsinaisen kokouksen alkamista ilmoittautumisen yhteydessä.

Yhdistyslaissa (23 §) ja yhdistyksen säännöissä määritellään, mistä asioista yhdistyksen kokouksessa on päätettävä. Päätettävät asiat voivat jakautua syys- ja kevätkokouksiin.


Vuosikokous korona-aikana

Laillisia edellytyksiä vuosikokousten siirtoon ei tällä hetkellä ole, vaan ne tulee pitää (uusien) sääntöjen mukaisesti maaliskuun loppuun mennessä.

  • Kokouksiin on syytä järjestää etäosallistumismahdollisuus, mikäli se on suinkin mahdollista.
  • Kokous on järjestettävä riittävän isossa tilassa, jotta turvallisuudesta kyetään huolehtimaan.
  • Kokouskutsu annetaan normaalisti, mutta siinä on syytä syytä painottaa, että kokoukseen ei saa tulee vähänkään sairaana ja että kokoukseen osallistumista pyydetään muutenkin välttämään tässä erityistilanteessa.
  • Yhdistyksen kokouksella pitää aina olla kokouspaikka, johon jäsen voi saapua. Näin siitä huolimattaa, että etäosallistuminen on mahdollista. Mikäli turvallisen vuosikokouksen järjestämisessä on suuria vaikeuksia, riittää laillisen kokouksen järjestämiseen jopa se, että paikalla on vain yksi jäsen, kunhan kokous on laillisesti kutsuttu koolle. Tällainen olisi tietysti aivan poikkeuksellista. Useimmiten paikalla on sentään ainakin muutama henkilö, mutta ei välttämättä edes niin montaa kuin sääntöjen mukaan kokouksessa tarvittaisiin kokousvirkailijoita. Tällöin kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin tehtävät ym. hoitavat ne, jotka ovat paikalla.

Marttayhdistyksen ylimääräinen kokous

Hallitus voi kutsua ylimääräisen kokouksen koolle, jos katsoo sen tarpeelliseksi, kokous niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.