Turvallisen tilan periaatteet

Martat mahdollistavat toimijuuden, yhdessä tekemisen ja yhteisöllisyyden kaikille iästä, sukupuolesta ja muusta taustasta riippumatta. Järjestön tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta Marttailu kuuluu kaikille.

Turvallisen tilan periaatteet

Turvallisen tilan periaatteilla haluamme osoittaa, miten käytännön toimilla edistämme strategian yhdenvertaisuustavoitetta. Turvallisempi tila on toimintatapa, jota noudatamme kaikessa toiminnassamme. Turvallisen tilan periaatteilla pyritään luomaan tasa-arvoinen ja kaikille avoin paikka oppia ja työskennellä.

On tärkeää, että marttatoiminnassa vallitsee avoin ilmapiiri, jossa kaikkien on helppo osallistua ja olla omana itsenään ja samalla kunnioittaa muita:

  • Vältämme oletuksia. Pyrimme aktiivisesti toiminnallamme ja sanavalinnoillamme välttämään tekemästä oletuksia toisten elämäntilanteesta, identiteetistä, taustasta, kyvyistä, sukupuolesta tai mistään muustakaan. Jokainen määrittelee itse itsensä ja oman kokemuksensa.
  • Keskustelemme kunnioittavasti ja avoimesti. Luomme yhdessä myönteisen, oppimiseen innostavan ilmapiirin: ei ole olemassa oikeita tai vääriä kysymyksiä.
  • Huolehdimme siitä, että jokaisella on tilaa. Kaikilla on oltava mahdollisuus tulla kuulluksi ja päästä osalliseksi. On tärkeää kunnioittaa toisen tapaa osallistua ja tunnistaa, että osallistumistapoja on monia – kaikki eivät halua olla yhtä paljon äänessä tai esillä.
  • Emme hyväksy syrjintää tai häirintää.
  • Puutumme epäkunnioittavaan käyttäytymiseen. Mikäli jokin tilanne tuntuu epämukavalta, kerrothan asiasta tapahtuman järjestäjälle kurssin ohjaajalle tai muulle vastuuhenkilölle.
  • Pyrimme puhumaan ja viestimään niin, että jokainen ymmärtää.
  • Varmistamme, että valokuvaaminen sopii kaikille kuvissa esiintyville.
  • Jos toimimme väärin, otamme asiasta vastuun ja pyydämme anteeksi. Sitoudumme tarkastelemaan toimintaamme kriittisesti ja muokkaamaan sitä jatkuvasti. Otamme vastaan palautetta kokoontumisen aikana ja jälkikäteen.