Eläinten jäljillä

Metsässä vilistää monenmoista kulkijaa

Metsäluonto on täynnä elämää ja metsässä asustaa niin isoja kuin pienempiäkin eläimiä. Suurin osa metsän eläimistä on pieniä selkärangattomia, muun muassa hyönteisiä ja hämähäkkieläimiä. Mitä eläimiä kanssasi on kulkenut tämän retken maastossa?

Ohjeistus:

Valitkaa rastipaikalta muutaman neliömetrin alue ja pysähtykää tutkimaan, mitä eläimiä tai niiden jättämiä jälkiä (esimerkiksi syötyjä kasvin osia) metsän pohjalta, puiden rungoilta tai kasvien lehdiltä löytyy. Talvella voitte toteuttaa tehtävän etsimällä rastin ympäristöstä tai matkalla seuraavalle rastille eläinten jälkiä lumesta. Voitte myös yrittää tunnistaa löytämiänne eläimiä ja jälkiä, mutta tärkeintä on havainnoida metsäluonnon monimuotoisuutta.

Ohjaajan ohje:

  • Rastin kesto on n. 10-15 minuuttia.
  • Rasti soveltuu kaiken kokoisille ryhmille. Jokainen osallistuja valitsee ympäristöstä oman alueen, tai tehtävä voidaan tehdä pareittain/pienryhmissä.
  • Rastin voi toteuttaa missä vain luontoympäristössä ja yllättyä kuinka paljon eläimiä löytyy, kun pysähtyy katsomaan.
  • Rastin voi toteuttaa myös ilman ohjaajaa ja mitään ennakko-osaamista ei vaadita: tarkka lajintunnistus ei tässä ole olennaista!
  • Rastille voi halutessaan varata mukaan suurennuslaseja, luuppeja tai määrityskaavoja.
  • Rastilla ei ole erityistä turvallisuutta koskevaa huomioitavaa, mutta kunnioita metsän pieniä asukkaita ja älä tarpeettomasti häiritse niiden kulkua.