Martan teehetki

Marttaliitto kutsuu kaikki marttayhdistykset ja piirit mukaan yhteiseen kampanjaan ja järjestämään tammi-helmikuussa 2024 juhlavuoden käynnistäviä jäsenhankintatapahtumia, avointen ovien Martan teehetkiä. Tavoitteena on innostaa uusia jäseniä mukaan Marttoihin. Tapahtumien kumppanina toimii suomalainen teetalo Nordqvist.

Martan teehetken aikana maistellaan erilaisia teelaatuja, nautitaan teeherkuista ja innostetaan tulemaan mukaan marttatoimintaan. Tapahtuma onkin oiva paikka esitellä yhdistyksen toimintaa ja kutsua mukaan kevään marttailtoihin, retkille ja tapahtumiin.

Marttaliitto tekee yhdistyksille tapahtuman toteutukseen tarvittavat ohjeistukset, kutsupohjat, tarjoiluehdotuksen, vinkkejä illan toteutukseen ja ohjelman. Jokainen marttayhdistys voi muokata tapahtumasta itselleen sopivan. Tapahtuman voi järjestää yhdessä jonkin toisen tai useamman marttayhdistyksen kanssa. Ohjeistus täydentyy tälle sivulle syksyn aikana.

Martan teehetkeen kannattaa kutsua ystävät, sukulaiset ja tuttavat, sekä muissa harrastuksissa tavatut ihmiset, jotka eivät vielä ole marttoja. Tapahtumasta kannattaa myös tiedottaa avoimesti niin yhdistyksen omissa sosiaalisen media kanavissa, kotisivuilla kuin paikallislehdessäkin. Marttaliitto tekee mukaan ilmoittautuville yhdistyksille julisteita, jotka kannattaa viedä vaikkapa kirjastoon tai lähikaupan ilmoitustaululle. Marttaliitto tiedottaa tapahtumista valtakunnallisesti ja martat.fi-sivuille kootaan lista järjestettävistä tapahtumista.

Yhdistysten ja piirien tapahtumien lisäksi toteutetaan monikanavainen viestintäkampanja, jossa myös martoilla ja marttayhdistyksillä on tärkeä rooli.


Ilmoita yhdistyksesi mukaan ja tilaa materiaalipaketti

Kaikille ilmoittautuneille yhdistyksille lähetetään tapahtuman markkinointiin liittyviä Martan teehetki -tapahtumajulisteita oman paikkakunnan kirjastoon, kaupan ilmoitustaululle, kerhotiloihin ja muihin keskeisiin paikkoihin vietäväksi. Lisäksi ilmoittautuvat yhdistykset saavat tapahtuman toteutukseen liittyvän materiaalipaketin.
Ilmoita yhdistyksesi mukaan TÄÄLLÄ!


Tee jo nyt

 • Sopikaa yhdistyksenne tapahtumalle ajankohta ja lisätkää tapahtuma yhdistyksenne toimintakalenteriin.
 • Varatkaa tapahtumalle paikka.
 • Ilmoittautukaa mukaan kampanjaan Marttaliiton lomakkeella. Ilmoittautuneille lähetetään postitse materiaalipaketti. Kampanjaan iImoittautuminen tämän linkin kautta.
 • Ilmoittakaa lisäksi tapahtumatiedot Marttaliitolle. Kaikki ilmoitetut tapahtumat kootaan Marttaliiton nettisivuille. Tapahtuman ilmoittaminen tämän linkin kautta.
 • Aloittakaa teehetken käytännön valmistelut.
 • Sopikaa työnjako.

Lähempänä tapahtumaa

 • Viimeistelkää tapahtuman ohjelma. Käyttäkää apuna tältä sivulta löytyviä Marttaliiton ohjeita ja materiaaleja. Sopikaa kuka tekee mitäkin.
 • Suunnitelkaa tarjoilut ja sopikaa niiden tekemisestä. Sopikaa kuka tuo teepannut ja muut tarvittavat kattaukseen liittyvät asiat.
 • Miettikää arvonta, kilpailu tai jokin, minkä avulla saatte kerättyä osallistujien yhteystiedot jälkimarkkinointia varten.

Tapahtuman aikana

 • Huolehtikaa, että kaikkia tulijoita tervehditään ja heiltä kysytään, onko marttatoiminta ennestään tuttua ja kiinnostaisiko tulla mukaan.
 • Kerätkää kiinnostuneiden yhteystiedot ylös.
 • Nauttikaa tapahtumasta yhdessä vieraiden kanssa!

Tapahtuman jälkeen

 • Kirjatkaa tapahtuman tiedot ja osallistujamäärä Marttatilastoon.
 • Laittakaa yhteystietonsa jättäneille viesti, jossa kiitätte osallistumisesta ja kutsutte mukaan toimintaanne. Mukaan kannattaa liittää kevään toimintakalenteri.