Vuoden 2020 jäsenmaksut

Varsinainen jäsen 40 €
Perhejäsen 23 €
Seniorijäsen 23 €
Opiskelijajäsen (alle 25 vuotta) 23 €
Nuorisojäsen (alle 15 vuotta)
Toissijainen jäsen * 8 €
Kunniajäsen** (tulee lehti) 40 €
Kunniajäsen ** (ei tule lehteä) 23 €
Kannattajajäsen (Marttaliitto, -piiri tai -yhdistys) *** (tulee lehti) 50 €

Martan jäsenmaksu koostuu jäsenmaksuosuudesta (23 €) ja jäsenlehtiosuudesta (17 €). Varsinaiset jäsenet (jäsenmaksu 40 €) saavat Martat-lehden, samoin kuin kannattajajäsenet ja ne kunniajäsenet, jotka maksavat täyden jäsenmaksun.

Jäsenmaksuosuudesta menee omalle yhdistykselle 8 €, piirille 11 € ja Marttaliitolle 4 €. Jäsenlehtiosuus käytetään Martat-lehden kustantamiseen.

* Marttayhdistyksen varsinainen jäsen voi liittyä toissijaiseksi jäseneksi toiseen marttayhdistykseen. Tällöin hän maksaa
toissijaisen jäsenen jäsenmaksun suoraan toissijaiselle marttayhdistykselle.

** Kunniajäsenen jäsenmaksun maksaa kunniajäsenen kutsunut marttayhdistys, piiri tai Marttaliitto. Yhdistys voi erityistapauksessa maksaa vain kunniajäsenensä jäsenmaksuosuuden, jolloin jäsen ei saa lehteä.

*** Kannattajajäsenen jäsenmaksuosuudesta 33 € palautetaan Marttaliitosta sille yhdistykselle tai piirille, jonka kannattajajäsen henkilö on.