Vuoden 2023 jäsenmaksut

 

Marttajärjestössä on kaikkiaan seitsemän erilaista jäsenlajia. Yleisin niistä on kuitenkin varsinainen jäsen. Esimerkiksi seniorijäseneksi ei voi itse ilmoittaa liittyvänsä, vaan tieto tulee jäsenrekisteristä automaattisesti seuraavana vuonna kun senioirijäsenyysehdot ovat täyttyneet.

Sääntöjen mukaiset jäsenyyslajit

Varsinainen jäsen on 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja suorittaa liiton määräämän jäsenmaksun. Jäsenmaksuun sisältyy jäsenlehti.

Perhejäseneksi voi liittyä yli 15-vuotias henkilö, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa.

Varsinainen jäsen voi halutessaan siirtyä seniorijäseneksi seuraavan vuoden alusta, kun hän on täyttänyt 75 vuotta, jos hän on ollut marttayhdistyksen jäsen vähintään 25 vuotta. Seniorijäsenyyteen ei kuulu Martat-lehteä. Jos täytät kriteerit ja haluat vaihtaa jäsenyytesi seniorijäsenyydeksi vuoden 2023 alusta alkaen, lähetä Marttaliittoon sähköpostia osoitteeseen jarjestosihteeri@martat.fi 15.12.2022 mennessä. 

Perhejäsen ja seniorijäsen maksavat vain liiton määräämän jäsenmaksuosuuden. He eivät saa jäsenlehteä kotiin toimitettuna, mutta voivat lukea sähköistä lehteä.

Nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen 15-25 -vuotias henkilö sekä huoltajan suostumuksella myös alle 15-vuo­tias henkilö. Äänioikeutta ei alle 15-vuotiaalla kuiten­kaan ole. Nuorisojäsen ei maksa jäsenmaksua eikä saa jäsenlehteä kotiin toimitettuna, mutta voi lukea sähköistä lehteä.

Marttayhdistyksen varsinainen jäsen voi liittyä toissijaiseksi jäseneksi toiseen marttayhdistykseen ja maksaa toissijaisen jäsenen jäsenmaksun suoraan toissijaiselle marttayhdistykselle. Toissijaisella jäsenellä ei ole äänioikeutta toissijaisessa marttayhdistyksessä.

Yhdistys, piiri tai liitto voi kutsua kunniajäsenekseen marttatoiminnassa ansioituneita jäseniä. Heidän kutsumisestaan päättää yhdistyksen kokous. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta eikä jäsenmaksuvelvollisuutta. Yhdistys vastaa omien kunniajäsentensä jäsenmaksusta. Kunniajäsenen jäsenmaksu voi olla 40 euroa tai 23 euroa.

Piirin tai liiton kannattajajäsen maksaa kannatusmaksun ja saa jäsenlehden. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.

Jäsenmaksut

Lasku lähetetään

Jäsenmaksu

Yhdistys

Piiri

Liitto

Lehti

Varsinainen jäsen Kotiosoitteeseen 40 8 11 4 17
Perhejäsen Kotiosoitteeseen 23 8 11 4  –
Seniorijäsen Kotiosoitteeseen 40

23

8

8

11

11

4

4

17

ei lehteä

Nuorisojäsen Kotiosoitteeseen 0 0 0 0  –
Kunniajäsen Yhdistykseen, piiriin tai liiton 40

23

8

8

11

11

4

4

17

ei lehteä

Toissijainen jäsen Maksetaan suoraan yhdistykselle 8 8  0 0 0
Piirin tai liiton kannattajajäsen Kotiosoitteeseen 50 33 0 17

Maksamattomat jäsenmaksut

Yhdistysten on hyvä seurata jatkuvasti jäsenmaksutilannettaan. Marttarekisteristä pääsee katsomaan ketkä ovat maksaneet jäsenmaksunsa ja keiden maksu vielä puuttuu. Edellisen vuoden maksamattomat jäsenet erotetaan automaattisesti seuraavan vuoden alussa.

Liitto karhuaa jäsenmaksua kaksi kertaa. Myös yhdistykset voivat muistuttaa maksamattomista jäsenmaksuista. Maksussa on erittäin tärkeää, että viitenumero on oikein, jotta maksu kohdistuu oikein jäsenen tietoihin. Jos viitenumeroa ei ole tiedossa, pitää maksun viestikentässä näkyä jäsennumero sekä jäsenen nimi, jonka maksusta on kyse.