Marttayhdistysten vuoden suurin tapahtuma kokoaa martat 13.2.2020 koolle yhdessä ystäviensä kanssa. Kutsumme kaikki marttayhdistykset mukaan Maailman suurimman marttaillan toteutukseen. Martat kokoontuvat samana päivänä samaan aikaan eri puolilla Suomea.

Toista kertaa järjestettävän Maailman suurimman marttaillan teemana on Nyt tehdään hyvää – ruokaa kestävään arkeen. Marttaliitto tuottaa Maailman suurimman marttailtaan materiaalin, jossa on yhteisen ohjelman toteutukseen tarvittavat toimintaohjeet, video- tai muuta materiaalia, tarjoiluehdotus sekä vinkkejä illan järjestämiseen. Jokainen marttayhdistys voi muokata marttaillasta itselleen sopivan. Maailman suurimman marttaillan voi myös järjestää yhdessä jonkin toisen tai useamman marttayhdistyksen kanssa.
Ohjeistus julkaistaan tämän sivun lisäksi Martat-lehdessä 6/2019 ja tarjoiluehdotus Martat-lehdessä 1/2020.

Illan tavoitteena on innostaa uusia ihmisia mukaan marttoihin. Illan voi toteuttaa esimerkiksi niin, että jokainen martta kutsuu tapahtumaan mukaan yhden tuttavansa, joka ei vielä ole martta.

Maailman suurimman marttaillan aihetunniste on #maailmansuurinmarttailta.

***

Maailman suurin marttailta järjestettiin ensimmäisen kerran 31.1.2019. Marttojen 120-vuotisjuhlavuoden aloittanut tapahtuma kokosi martat samaan aikaan yhteen eri puolilla Suomea. Maailman suurimmassa marttaillassa oli mukana noin 600 suomenkielistä marttayhdistystä yhdessä ruotsinkielisten marttayhdistysten kanssa. Tapahtumassa oli yhteensä noin 5000 osallistujaa ja niiden valmistelussa yli 800 marttaa. Monet juhlatolivat usean yhdistyksen yhteisiä, jopa 12 yhdistystä järjesti yhteisen illan. Maailman suurimman marttaillan tapahtumista tehtiin lukemattomia alue- ja paikallislehtien juttuja.

Jaa sivu