Vastuullisuusmerkit

Kuluttajien valintoja helpottamaan on kehitetty erilaisia vastuullisuusmerkkejä. Vastuullisuusmerkit helpottavat kuluttajan valintoja kaupan hyllyllä ja auttavat valitsemaan eettisesti ja reilusti tuotettuja tuotteita. Vastuullisuusmerkittyjä tuotteita löytyy jokaisesta päivittäiskaupasta. Vastuullisten valintojen tekeminen on helppoa. Pieni teko – iso kiitos!

Ei ole merkityksetöntä, mitä tuotteita ostoskoriisi valitset. Vain pakkauksessa näkyvästä merkistä voit olla varma tuotteen vastuullisuudesta. Tälle sivulle on koottu tietoa ruokaan liittyvistä merkeistä, joiden avulla voit tehdä vastuullisempia valintoja.

Vastuullisen ruoantuotannon merkit

Reilu kauppa

 • Merkkijärjestelmä on luotu parantamaan kehitysmaiden pienviljelijöiden ja suurtilojen työntekijöiden asemaa kansainvälisessä kaupankäynnissä. Kriteerit ovat kattavat ja huomioivat niin viljelijälle ja työntekijälle maksettavan korvauksen, työntekijöiden oikeudet, työolot kuin ympäristönkin.
 • Kehitysmaiden viljelijät saavat työstään ja tuotteistaan oikeudenmukaista korvausta. Tavoitteena on aktiivisesti vähentää köyhyyttä.
 • Takuuhinta takaa pienviljelijöille vakaan hinnan tuotteista kattaen kestävän tuotannon kustannukset. Tämän lisäksi maksetaan erillistä Reilun kaupan lisää, mikä on tarkoitettu yhteisöille sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseen.
 • Suurtilojen työntekijöille Reilu kauppa takaa asianmukaisen palkan, työolot ja oikeuden ammattiyhdistyksiin.
 • Reilussa kaupassa lapsityövoiman käyttö on kiellettyä ja tuotanto noudattaa myös tiukkoja ympäristömääräyksiä.
 • Reilun kaupan merkin voit löytää monista erilaisista elintarvikkeista, esimerkiksi kahvista, teestä, kaakaosta, suklaasta tai mausteista. Tuotteet voivat olla myös niin sanottuja yhdistelmätuotteita, joissa on myös muita kuin Reilun kaupan raaka-aineita.

UTZ-sertifikaatti

 • UTZKahviin, teehen ja kaakaoon keskittynyt  maailmanlaajuinen sertifikaattimerkki, jonka kriteerit liittyvät tuotannon sosiaalisiin- ja ympäristövaatimuksiin
 • Reilun kaupan merkkiä vastaava merkki, erotuksena se, että tuottajat eivät ole takuuhinnan turvaamia. Takuuhinta on ostajan viljelijälle maksama vähimmäishinta.
 • Tuottajalle maksetaan UTZ-lisää

Rainforest Alliance Certified

 • Sammakkomerkillä varustettu tuote kertoo, että vähintään puolet tuotteen sisällöstä tulee sertifioidulta tilalta.
 • Kriteerit sertifioinnille liittyvät ympäristönsuojeluun, kestävään kehitykseen sekä työntekijöiden, perheiden ja paikallisten yhteisöjen suojeluun.
 • Rainforest Alliance on kansalaisjärjestö, joka pyrkii ylläpitämään ympäristön monimuotoisuutta ja varmistamaan kestävää elinkeinoa muuttamalla maankäytön ja liiketoiminnan käytäntöjä. Järjestön tavoitteena on myös vaikuttaa ympäristösertifioinnilla kuluttajien käyttäytymiseen.
 • Sammakkomerkillä varustettuja tuotteita on muun muassa kahvia, teetä, kaakaota, suklaata, banaaneja, palmuöljyä ja kukkia.

MSC-merkki

 • Sininen kalamerkki löytyy ainoastaan luonnonvaraisesta kalasta ja äyriäisistä, jotka ovat peräisin MSC:n kestävän kalastuksen standardin mukaisesti sertifioiduista vastuullisista kalastusyrityksistä
 • MSC-sertifioitu kala ja äyriäiset pidetään erillään sertifioimattomasta saaliista koko toimitusketjun ajan aina merestä lautaselle asti.
 • ASC-merkki taas kertoo kestävästä merenelävien kasvatuksesta

Luomumerkit

Luomumerkit kertovat tuotteiden olevan luonnonmukaisesti tuotettuja. Luomutuotannossa otetaan huomioon sekä ympäristön että eläinten hyvinvointi. Torjunta- ja lisäaineiden käyttö pyritään minimoimaan ja eläinten lajinmukaista käyttäytymistä edistämään.

Eurolehti

 • Euroopan unionin luomutunnus
 • Merkki on pakollinen kaikissa EU:n alueella valmistetuissa valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa, joita halutaan markkinoida luomutuotteina.
 • Muissa luomutuotteissa ja EU:n ulkopuolelta tuoduissa luomutuotteissa tunnuksen käyttö on valinnaista. Merkki ei siis kerro tuotteen alkuperästä.

Leppäkerttumerkki

 • Luomuliiton luomumerkki
 • Kuvastaa suomalaista luomutuotetta ja voi myös kertoa alueen, josta tuote tulee.
 • Merkillä varustetut tuotteet täyttävät viralliset luomutuotannon ehdot, EU:n luomuasetuksen ehdot sekä Luomuliiton tuotantoehdot.

Aurinkomerkki

 • Merkki kertoo tuotteen olevan luonnonmukaisesti tuotettu ja suomalaisten viranomaisten valvoma.

 • Tuote ja sen raaka-aineet voivat olla kotimaisia tai ulkomaisia. Aurinkomerkki myönnetään tuotteelle, jonka raaka-aineista vähintään 95 % on valvotuilta luomutiloilta.
 • Jalostetuissa elintarvikkeissa maataloudesta peräisin olevista aineista tulee vähintään 70 % olla luomua.
 • Tuotteiden on täytettävä EU:n luomuasetuksen ehdot.

Demeter-merkki

 • Kertoo biodynaamisesta maataloustuotannosta.Kuvahaun tulos haulle demeter merkki
 • Merkin käyttöoikeuden saamiseksi on noudatettava tuotantoehtoja, jotka täydentävät luomutotannon vähimmäisvaatimuksia.
 • Biodynaamisessa viljelyssä otetaan huomioon, normaaleiden kasvutekijöiden lisäksi, kosmisten rytmien vaikutus kasvi- ja eläintuotantoon.

Alkuperämerkit

Alkuperämerkit kertovat tuotteen kotimaisuudesta.

Sirkkalehtimerkki

 • Merkki takaa tuotteen sataprosenttisen kotimaisuuden.
 • Sen myöntää Kotimaiset kasvikset ry.
 • Sirkkalehtimerkin voit löytää elintarvikkeiden osalta suomalaisista vihanneksista tai hedelmistä.

Avainlippumerkki

 • Merkki kertoo tuotteen tai palvelun suomalaisuudesta, mutta ei vaadi raaka-aineen kotimaisuutta.
 • Tuotteelle tai palvelulle lasketaan myös kotimaisuusaste, joka on suomalaisten kustannusten osuus tuotteen tai palvelun omakustannusarvosta. Vaatimuksena on, että tuotteen kotimaisuusaste on yli 50 prosenttia.
 • Merkkiä löytää moninaisesti niin elintarvikkeista kuin muistakin tuotteista.

Hyvää Suomesta -merkki

 • Suomalaisten pakattujen elintarvikkeiden alkuperämerkki.
 • Tuotteet ovat Suomessa suomalaisista raaka-aineista valmistettuja niin, että lopputuotteen suomalaisuusaste on vähintään 75 %.
 • Kaikki liha, kala, muna ja maito sekä yhden ainesosan tuotteet ovat kaikissa tuotteissa täysin suomalaisia.
 • Merkin myöntää Ruokatieto Yhdistys ry.

EU:n nimisuojat

EU:n nimisuojajärjestelmä on kehitetty suojaamaan elintarvikkeita ja maataloustuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja luomaan lisäarvoa tuotteille. Suojaus takaa, että tuotteen alkuperä, raaka-aineet ja valmistusmenetelmä tunnetaan. Suojauksen voi saada tuote, jota on valmistettu tai tuotettu perinteisesti tietyllä alueella tai tietyllä valmistusmenetelmällä yli kolmenkymmenen vuoden ajan.

Suojattu maantieteellinen merkintä (SMM)

 • Merkinnän saaneen tuotteen tuotannon ja maantieteellisen alkuperän on yhdyttävä ainakin yhdessä tuotanto-, jalostus- tai käsittelyvaiheessa.
 • Laatu, maine tai muu ominaispiirre johtuu pääosin maantieteellisestä alkuperästä.
 • Osa raaka-aineista voidaan kuitenkin tuoda alueen ulkopuolelta.
 • Suomalaiset tuotteet tässä ryhmässä ovat Kainuun rönttönen (marjapiiras) ja Puruveden muikku.

Suojattu alkuperänimitys (SAN)

 • Suojauksella varustettu tuote on peräisin tietyltä maantieteelliseltä alueelta ja se on tuotettu, jalostettu ja käsitelty tunnetulla ja vahvistetulla ammattitaidolla.
 • Tuotteen laatu ja ominaisuudet ovat riippuvaisia tietystä maantieteellisestä ympäristöstä.
 • Suomalaisista tuotteista alkuperämerkintänä on suojattu Kitkan viisas (muikku), Lapin Poron liha, Lapin Poron kuivaliha, Lapin Poron kylmäsavuliha sekä Lapin puikula (peruna).

Aito perinteinen tuote (APT)

 • Suojaus korostaa tuotteen perinteistä koostumusta, tuotantotapaa, raaka-aineita tai ainesosia.
 • Valmistusmaalla EU-alueen sisällä ei ole merkitystä, mutta tuote on valmistettava rekisteröidyn valmistusmenetelmän mukaisesti.
 • Suomalaisista tuotteista suojauksen ovat saaneet sahti, karjalanpiirakka ja kalakukko.

Ravitsemukseen liittyvät merkit

Sydänmerkki

 • Merkki kertoo tuotteen ravitsemuksellisesta laadusta.
 • Sydänmerkillä varustettu tuote on tuoteryhmässään rasvan laadun ja määrän sekä suolan suhteen parempi valinta kuin
 •  muut samankaltaiset tuotteet.
 • Järjestelmässä on mukana sellaiset tuoteryhmät, jotka kuuluvat suositeltavaan päivittäiseen ruokavalioon ja joiden tuotteita syödään Suomessa paljon.
 • Sydänmerkin kriteerit vaihtelevat eri tuoteryhmissä sen mukaan, mikä kussakin on terveyden kannalta merkityksellistä.