Vastuulliset ruokavalinnat

Viisailla ruokavalinnoilla voidaan vähentää ruoantuotannon ilmasto- ja rehevöittämisvaikutuksia. Ruoantuotanto ja –kulutus aiheuttavat noin viidenneksen koko hiilijalanjäljestämme. Kasvisten käytön lisääminen sekä lihan kulutuksen ja ruokahävikin vähentäminen pienentävät ruoan ympäristökuormaa.

Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio edistää terveyttä ja on ympäristön kannalta mahdollisimman kestävä. Suomalaisten ruokavalion muuttuminen ravitsemussuositusten mukaiseksi vähentäisi jo sinällään ruoan ympäristökuormitusta. Peräti kolmannes kuluttajien kaikista ympäristövaikutuksista syntyy ruoasta. Ruoantuotanto kuluttaa maapallon makean veden varantoja, ravinteita sekä energiaa ja hallitsee huomattavaa osaa maapinta-alasta. Syöminen on nautinto ja välttämättömyys, mutta eläinperäisten elintarvikkeiden korvaaminen kasvisperäisillä vähentää esimerkiksi vesien rehevöitymistä ja ilmastonmuutosta. Lue lisää ruoantuotantoon kuluvista resursseista: ruoantuotanto kuluttaa.

Merkittävät ilmasto- ja ympäristöhyödyt, sekä samalla terveyshyödyt, saavutetaan kun syödään:

  • lautasmallin mukaisesti ravitsevaa ruokaa
  • kasvisvoittoisesti
  • kaudenmukaisesti eli suosimalla sesonkeja
  • oman energiantarpeen mukaisesti
  • ruokahävikki minimoiden

Kestävä ruoka

Kestävä ruoka on terveellistä, turvallista, taloudellista ja herkullista. Se ottaa huomioon ruoantuotannon eettiset ja ekologiset osa-alueet. Syömällä kestävästi pidät huolta sekä itsestäsi että ympäristöstä.

Kestävä ruoka turvaa ravinnon saannin kaikille maailman ihmisille ja myös tuleville sukupolville. Jopa kolmannes kuluttajien ympäristövaikutuksista syntyy ruoasta, joten omien ruokavalintojen kautta on helppo vaikuttaa oman hyvinvointinsa lisäksi ympäristön hyvinvointiin. Kestävän ruoan tuotannossa ja jalostuksessa ympäristön kuormitus on minimoitu. Sen tuotantoketjussa on huomioitu ihmisoikeudet sekä ruoan turvallisuus. Ollakseen kestävää, ruoan tulee olla myös terveellistä ja herkullista sekä omalle taloudelle kohtuullista.

Martat ovat koonneet kuusi kestävän ruoan teesiä, joita noudattamalla turvaat omaa terveyttäsi, tulevien sukupolvien terveyttä ja planeettamme hyvinvointia.

Terveellistä

Terveellinen kestävä ruoka takaa ihmiskeholle riittävän ravitsemuksen. Hyvät ruokavalinnat ja terveelliset valmistustavat edistävät hyvinvointia. Terveelliseen ruokavalioon kuuluu monipuolisesti kasviksia, marjoja, täysjyväviljaa ja kalaa. Suolaa, sokeria, kovia rasvoja, punaista lihaa ja lihavalmisteita käytetään harkiten. Hyvä ateriarytmi, sopivat annoskoot, riittävä liikunta ja lepo ovat terveyden avaimet. Opi lisää terveellisestä ruokavaliosta ravitsemus -sivuiltamme.

Turvallista

Kestävä ruoka on turvallista kulutettavaksi. Ruoan turvallisuuteen voi itse vaikuttaa valitsemalla viisaasti ja valmistamalla sekä säilyttämällä ruokaan oikein. Elintarvikkeiden tuonti, uudet raaka-aineet ja ruokatrendit tuovat uusia mahdollisuuksia ruoanlaittoon, mutta myös haasteita ruoan turvallisuudelle. Suomessa ruoka on pääasiassa turvallista. Vinkkejä turvalliseen ruokaan voit lukea täältä. Ruokaturvalla taas tarkoitetaan, että ravitsevaa ja turvallista ruokaa riittää kaikille ihmisille kaikkina aikoina. Ruokahävikin vähentäminen yksi keino ruokkia kasvavaa väestöä. Lue lisää ruokaturvasta ja ruokaturvattomuudesta.

Eettistä

Eettisyys ja vastuullisuus ruoan tuotannossa tarkoittavat, että raaka-aineiden käyttö tai kasvatus, tuotantoprosessi ja työntekijöiden olosuhteet ovat hyvät ja kestävällä pohjalla. Jotta tiedämme mitä syömme, pitää ruoan tuotantoketjun olla jäljitettävä. Elintarvikkeiden tuotetiedoista pitää selvitä raaka-aineiden alkuperä ja tuotanto-olosuhteet. Vastuullisuusmerkit helpottavat valintoja. Maailman väestömäärä kasvaa, joten ruokaa on tuotettava enemmän ja kestävämmin. Ruokatuotanto on globaalia, joten raaka-aineita sekä valmiita tuotteita kuljetetaan pitkiä matkoja. Ruokatuotannon yksipuolistuminen aiheuttaa tuottajamaissa ongelmia, kuten haavoittuvuutta ja köyhyyttä. On tärkeä arvostaa raaka-aineita sekä kaikkea ruokamme eteen tehtyä työtä koko ruokatuotantoketjun matkalta ja vähentää ruokahävikkiä myös kotona. Lue lisää ruoan eettisyydestä ja kerää vinkit vastuulliseen ruokapöytään!

Ekologista

Ruoantuotannon aiheuttamaa ympäristökuormitusta voidaan vähentää tekemällä viisaita valintoja: lisätään kasvisten käyttöä, syödään sesongin mukaan, pienennetään eläinperäisten tuotteiden, kuten lihan ja maitotuotteiden kulutusta ja minimoidaan ruokahävikki. Ruoan ympäristökuormitus vähenisi jo sillä, että suomalaiset muuttaisivat ruokavalionsa ravitsemussuositusten mukaiseksi, jolloin kasvisten, kuten palkokasvien osuus ruokavaliossa lisääntyisi.. Paitsi terveyttä edistävää, ravitsemussuositusten mukainen ruoka on myös ympäristön kannalta kestävää.  Lue tarkemmin ruoka-aineiden ympäristövaikutuksista ja luonnonvarojen kulumisesta ruokatuotantoon.

Herkullista

Ruoka ei ole pelkkää ravintoa, tuotantoa tai terveysvaikutuksia. Se on myös makua, sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä sekä arvoja. Yhdessä valmistettu ja nautittu ateria lisää yhteenkuuluvuutta ja hyvinvointia. Arvostetaan kotimaista ruokaa ja ainutlaatuista ruokakulttuuriamme! Suomalainen ruoka on maukasta, terveellistä ja edullista. Ruoanlaitolla ja yhteisillä ruokahetkillä on osansa sosiaalisen kestävyyden edistämisessä. Kestävässä syömisessä ei tarvitse tehdä kompromisseja ruoan herkullisuudessa. Nappaa marttojen ideat tähderuokiin tai vilkaise tarjontamme kasvisruokaresepteistä. Löydät hyviä vinkkejä myös Martat-sovelluksesta!

Taloudellista

Kestävä ruoka on omalle taloudelle kohtuullista ja täten kaikille saatavilla. Suomessa jokaisella pitää olla mahdollisuus ostaa ja syödä ravitsemuksellisesti tasapainoista ruokaa. Jokaisella tulisi olla myös riittävä taito suunnitella ruokaostokset tulojensa mukaan sekä valmistaa itse ruokaa. Marttojen ruokaohjeilla on mahdollista valmistaa maistuvaa, edullista ja terveellistä kotiruokaa. Ruokamenojen säästövinkit taas auttavat pitämään ruokabudjetin taloudellisesti kestävissä rajoissa.

Ruokavalion koostumuksella on merkitystä

Mitä enemmän resursseja ruoantuotanto kuluttaa, sitä haitallisempaa se on. Suurin ilmastovaikutus on runsaasti punaista lihaa ja maitotuotteita sisältävillä ruokavalioilla, ne vievät eniten resursseja. Tutkimusten mukaan vegaaninen ruokavalio on ilmaston kannalta paras vaihtoehto. Myös erilaisten lihatuotteiden ja kasvituotteiden välillä on isoja eroja kuormittavuudessa. Esimerkiksi broilerinlihan ja sianlihan ympäristövaikutukset ovat selvästi pienempiä kuin naudanlihan.

Riisintuotannon ympäristövaikutukset ovat suuremmat perunaan verrattuna. Sekä naudanlihan että riisintuotanto lisäävät erityisesti ilmastonmuutosta. Toisaalta nautojen laidunnus vaikuttaa Suomen viljelyolosuhteissa myönteisesti luonnon monimuotoisuuteen ja maaperän kasvukuntoon.

Avomaalla kasvatetut kasvikset ovat ympäristöystävällisiä. Kasvihuonetuotteiden energiantarve on suurta, mutta kasvihuonetuotanto taas rehevöittää vesistöjä vähemmän kuin peltotuotanto. Kasvihuoneissa merkittäviä parannuksia ovat ravinneliuosten kierrättäminen ja energiatehokkuutta parantavat ratkaisut.

Ruokavaliota ei tarvitse kuitenkaan muuttaa kertaheitolla ja kokonaan. Jo pienillä muutoksilla on vaikutusta. Muutoksen voi aloittaa esimerkiksi välttämällä ruoan pois heittämistä, korvaamalla osan lihatuotteista kasviksilla ja kasviproteiinilla ja panostamalla lähellä tuotettuun ruokaan. Vastuullisia valintoja kannattaa lähestyä pienin askelin ja lähteä liikkeelle ensin yhdestä asiasta.

Ota kuusi kevyttä askelta kohti vastuullisempaa syömistä!
Löydät vinkit täältä. 

Kokkaa energiatehokkaasti, näin säästät luontoa ja rahaa

Kun valmistat ruokaa, tee sitä useammaksi kerraksi. Jäähdytä ja säilytä jääkaapissa tai pakasta tulevaa käyttöä varten. Kun lämmität uunin, valmista useampi ruokalaji samalla lämmityksellä. Esimerkiksi laatikkoruoka, sämpylät ja uunipuuro. Lue vinkkimme energiansäästöön keittiössä täältä.