Luonnonmukaisella kotipihalla viihtyvät ihmisten lisäksi myös eläimet ja hyönteiset. Linnuille, perhosille ja hyönteisille on jätetty pihaan niittyjä, kukkaketoja, lahopuuta ja metsää. Maassa möyrivät lierot ja siirat.

Toimintojen ja kulkuväylien järkevällä sijoittelulla saadaan piha koko perheen käyttöön. Suosimalla leikatun nurmikon sijaan luonnonnurmikkoa, niittyjä ja ketoja ja ripustamalla pihapuuhun linnunpönttöjä ja hyönteishotelleja myös linnut ja hyönteiset viihtyvät pihassa.

Luonnonmukaisen pihan tuntomerkkejä:

  • Kasvit viihtyvät monilajisissa kerroksellisissa istutuksissa.
  • Kasvivalinnoissa suositaan Suomalaista alkuperää olevia luonnonlajeja sekä meillä kotiutuneita tulokaslajeja.
  • Kasvien taimet on hankittu pääosin läheiseltä taimistolta.
  • Maa on katettu maanpeitekasveilla tai eloperäisellä katteella.
  • Monivuotisia kasveja, kevätkukkia, kukkivia perinnekasveja ja hyötykasveja on paljon.
  • Sulamis- ja sadevedet imeytetään maahan, ohjataan kosteikkoon tai käytetään kasteluun.
  • Jätteet kompostoidaan ja kierrätetään. Kasvualustaa on parannettu kompostimullalla ja biohiilellä.
  • Pihan rakenteet ja kalusteet ovat kestäviä ja kotimaisia.
  • Hoito- ja viljelymenetelmissä suositaan luonnonmukaisia tapoja. Työt pyritään tekemään säännöllisesti ja ajallaan.