Valkopajuangervo

Valkopajuangervo (Spiraea alba) on aiemmin yleisesti koristekasvina käytetty pensas. Se on sitkeä ja voimakaskasvuinen kasvi, joka sopeutuu monenlaisiin kasvuolosuhteisiin. Nopean leviämisensä vuoksi valkopajuangervo on luokiteltu kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi. Sen kasvattaminen, hallussapito, myynti, maahantuonti ja ympäristöön päästäminen on kielletty kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 15.8.2025 alkaen.

Tuntomerkit

Valkopajuangervo on pystyhaarainen ja tuuhea, noin 1,5 metriä korkeaksi kasvava pensas. Lehdet muistuttavat pajun lehtiä: ne ovat kapeat, pitkulaiset ja kevyesti sahalaitaiset. Valkopajuangervo kukkii heinä-elokuussa valkeilla, kartion mallisilla ja hoikilla huiskilokukinnoilla. Laji leviää ainoastaan kasvullisesti.

Alkuperä ja levinneisyys

Pajuangervot ovat peräisin Pohjois-Amerikasta. Ne ovat vanhimpia Suomessa kasvatettuja ulkomaisia koristekasveja ja niitä on viljelty jo 1700-luvulla. Valkopajuangervo kestää hyvin talvea ja menestyy myös pohjoisimmassa Suomessa.

Suomessa valkopajuangervo ei ole vielä levinnyt laajalle luontoon, mutta on valloittanut Etelä-Suomessa luonnonsuojelualueita. Valkopajuangervo kestää tulvivillakin kasvupaikoilla, mikä mahdollistaa sen leviämisen harvinaistuville kasvupaikoille kuten tulvaniityille ja luhdille.

Haitallinen vieraslaji

Valkopajuangervo leviää voimakkaasti maavarsien ja juurivesojen avulla. Se lähtee kasvuun pienistäkin juurenpaloista. Valkopajuangervopensaat muodostavat valtavia tiheitä kasvustoja, jotka syrjäyttävät luonnon alkuperäislajeja. Valkopajuangervo voi estää myös puiden kasvua ja leviämistä.

Valkopajuangervo on voimakkaan leviämisensä vuoksi säädetty kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi. Kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 15.8.2025 alkaen sen kasvattaminen, hallussapito, myynti, maahantuonti ja ympäristöön päästäminen on koko Suomen alueella kielletty. Torjuntatoimiin kannattaa kotipihassa ryhtyä välittömästi, sillä kasvustojen hävittäminen vaatii säännöllistä työskentelyä usean vuoden ajan.

Torjunta

Valkopajuangervoa torjutaan näivettämällä. Kasvustot leikataan säännöllisesti alas usean vuoden ajan, minkä seurauksena kasvi menettää elinvoimaansa ja lopulta juurakko näivettyy. Juurakko voidaan myös poistaa kaivamalla, mutta huolellinen poisto ja seuranta ovat tärkeitä, sillä kasvi voi jatkaa kasvuaan pienestäkin juuren palasta. Kasvustoja voidaan myös peittää alas leikkaamisen jälkeen valoa ja vettä läpäisemättömällä peitteellä, joka kiinnitetään huolellisesti paikalleen usean vuoden ajaksi.

Juuret ja juurakot on varminta hävittää toimittamalla ne huolellisesti pakattuna poltettavaan jätteeseen tai haitallisen vieraslajijätteen keräyspisteeseen. Muut kasvinosat voidaan kompostoida normaalisti. Juurenpaloja sisältävää maa-ainesta ei tule levittää tai siirtää pihan ulkopuolelle.