Pensaiden ja puiden istutus

Suurin osa taimista myydään nykyisin astiataimina, joita voi istuttaa keväästä syksyyn, aina maan ollessa sula. Avojuuriset taimet istutetaan aina lepotilassa, eli aikaisin keväällä tai syksyllä.

Puiden ja pensaiden taimia voi siis istuttaa koko kasvukauden ajan.  Keväällä ja kesällä istutetut taimet tarvitsevat enemmän kastelua, syksyllä maa on yleensä kostea, joten riittää kun taimet kastellaan kerran kunnolla istutuksen yhteydessä. Syysistutuksesta on sekin etu, että taimet ovat keväällä jo valmiiksi maassa ja kasvu alkaa heti maan sulettua. Keväällä on taimissa paljon valinnanvaraa, mutta nykyään puutarhojen lajivalinta ja tarjonta on kattavaa myös syksyisin.

Istutuskuoppa tai -alue

Puut ja pensaat voi istuttaa useamman kappaleen ryhmiin tai kookkaaksi kasvavia lajeja voi istuttaa myös yksittäin pihalle. Ryhmän istutusalue kunnostetaan koko ryhmän alueelta ja yksittäisille kasveille kaivetaan istutuskuopat. Taimien istutuskuoppa kaivetaan niin isoksi, että avojuuristen taimien juuret mahtuvat suoriksi ja astiataimien taimipaakkua isommaksi.

 • puille 80 – 150 cm leveä ja 50 – 80 cm syvä kuoppa
 • pensaille 50 – 80 cm leveä ja 40 – 60 cm syvä kuoppa
 • aitataimille yhtenäinen, 50 cm syvä ja 70 cm leveä kaivanto

Jos pohjamaa on vettä läpäisevää hiekkaa tai savea, salaojitusta ei yleensä tarvita. Mikäli pohjamaa on savea ja tiivistä on tehtävä salaojitus tai korotettava kasvualustaa. Voit testata tarpeen kaatamalla kuoppaan vettä 10 litraa, jos vesi jää seisomaan pohjalle on salaojitus tai kasvualustan korottaminen tarpeen.

 • Salaojitus tehdään kaivamalla kuoppa parikymmentä senttiä syvemmäksi, rikkomalla kuopan pohja rautakangella ja levittämällä rikotun pohjamaan päälle karkeaa soraa parinkymmenen sentin kerros.
 • Kasvualustan korottaminen tarkoittaa, että istutusalue muotoillaan loivaksi kummuksi pohjamaan päälle. Tiivis pohjamaa kannattaa rikkoa ja lisätä siihen karkeaa soraa. Korotetun kasvualustan ympärille voi tehdä reunat esimerkiksi luonnonkivistä muurikivistä tai turveharkoista.

Istutusmulta

 • Istutusmultana käytetään kuopasta kaivettua maata, jota parannetaan. Savimaata parannetaan lisäämällä siihen 1/3 hiekkaa ja 1/3 hyvää kompostimultaa tai puutarhamultaa. Hiekkamaahan lisätään vastaavasti kompostimultaa tai puutarhamultaa ja myös savea, jos sitä on saatavana.  Jos maa on hyvää eloperäistä multaa, sitä ei tarvitse parantaa.
 • Maa kalkitaan kasveille sopivaksi.
 • Kun istutusmulta on lannoitettu tai siihen on lisätty kompostimultaa tai lannoitettua turvetta, ei taimia tarvitse lannoittaa.
 • Lue lisää maanparannuksesta täältä.

Puun ja pensaan istutus

 • Kasvilajikohtaiset istutusohjeet kannattaa kysyä myyjältä taimia ostettaessa.
 • Astia- ja paakkutaimet kastellaan hyvin istutusta edeltävänä päivänä tai juuripaakkua liotetaan vedessä muutama tunti. Avojuuriset taimet tuodaan istutuspaikalle vesiastiassa tai juuret peitetään kosteilla säkeillä tms., sillä juuret eivät saa missään vaiheessa kuivua.
Istutussyvyys
 • Pensaiden paakku- ja astiataimet istutetaan entiseen kasvusyvyyteen niin, että juuripaakun päälle tulee parin – kolmen sentin multakerros. Multakerros estää kosteuden haihtumista paakun pinnalta, mutta taimi ei tule liian syvälle. Huolehdi, että juuripaakku pysyy kastelunkin jälkeen mullan alla. Jos juuripaakun yläosa paljastuu juurtuminen heikkenee.
 • Pensaiden paljasjuuriset ja esipakatut taimet istutetaan niin, että juuret ovat kokonaisuudessaan mulla alla, mutta kuitenkin niin, että lähellä maan rajaa, juurenkaulassa olevat silmut jäävät maan pinnalle ja niistä voi kasvaa uusia versoja.
 • Puiden juurenniska jätetään istutettaessa maanpinnan tasalle. Juurenniska on se kohta, mistä ylimmät juuret alkavat kasvaa. Jos astiataimien juurenniska on mullan alla, multaa otetaan juuripaakun päältä pois niin, että juurenniska tulee näkyviin.  Multaa ei lisätä istutetun puuntaimen rungon ympärille. Tämä on tärkeää, sillä jos puu istutetaan liian syvälle, juuristo kärsii hapenpuutteesta ja siitä seuraa kasvuongelmia. Puut on etenkin savimaassa hyvä istuttaa matalaan harjuun (maan pinta muotoillaan juuristoalueella korkeammalle, kuin puun ympärillä).
Istutus
 • Avojuuristen taimien juuret levitetään luonnolliseen asentoonsa kuopan pohjalle lapioidun istutusmultakerroksen päälle, kuoppa täytetään puolilleen ja multa tiivistetään vedellä. Sen jälkeen kuoppa täytetään kokonaan ja taimi vielä kastellaan.
 • Astiataimien juuripaakkua ei rikota. Astiataimet otetaan varovasti pois ruukusta tai muovipussista. Pussin voi myös leikata puukolla halki. Jos paakun pinnalla (astian reunoilla) on ruukkua kiertäviä juuria  ne avataan ja levitetään istutusalueelle tai katkaistaan viiltämällä puukolla paakkua parista kolmesta kohdasta alhaalta ylöspäin. Jos juuret jätetään kiepille, kasvi ei juurru kunnolla ja kiertävistä juurista kehittyy myöhemmin puulle haitallisia kuristusjuuria.
 • Paakkutaimista poistetaan muoviset kääreet, verkot ja kiristävät sidokset. Kun taimi on asetettu kuoppaan, maatumaton kangas poistetaan. Myös maatuva säkkikangas leikataan auki ja poistetaan.  Jos kangasta saa vedettyä pois, avatun säkkikankaan voi jättää kuopan pohjalle, mutta sitä rikotaan puukolla tai saksilla.
 • Astia- ja paakkutaimen kuoppa täytetään puolilleen istutusmullalla, ja juuripaakku laitetaan kuoppaan niin, että paakun yläreuna tulee maan pinnan tasoon ja kuoppa täytetään. Multa tiivistetään vedellä tai varovasti painamalla. .
 • Syysistutuksessa taimen tyvellä oleva multa muotoillaan matalaksi harjuksi, jotta sadevesi ei jää seisomaan taimen ympärille. Kevätistutuksessa tyvelle jätetään matala kuoppa kastelua varten.
 • Kasvualustan pinnalle voi levittää n. 10 cm kerroksen haketta tai kuoriketta (ei muovi- tai kangaskatteita). Puun rungon ympärille jätetään 10 cm alue kattamatta, jotta kate ei haudo runkoa.

Tukeminen

 • Istutettavat puut tuetaan hyvin.  Jos puuta ei tueta, vähäinenkin tuuli heiluttaa puun latvaa, koko puu liikkuu ja juurtuminen hidastuu.
 • Kaksi tukikeppiä lyödään pystysuoraan istutuskuopan pohjalle jo ennen istutusta tai puu tuetaan istutuksen jälkeen puun ympärille suoraan tai vinoon lyötävillä kolmella seipäällä.
 • Taimi sidotaan tukiseipäisiin kahdeksikkosidoksella pehmeällä huopa- tai juuttinauhalla. Myös sukkahousuista saa pehmeän ja kestävän sidoksen.
 • Sopiva tuentakorkeus on 1/3 puun korkeudesta.
 • Tuennat tarkastetaan säännöllisesti ja varmistetaan, että tukisidokset eivät purista ja hankaa paksuutta kasvavaa runkoa.
 • Tuki poistetaan parin kolmen kasvukauden jälkeen, kun puu on kunnolla juurtunut. Kunnolla juurtuneen taimen tyvi pysyy paikoillaan, kun runkoa varovasti heilutetaan.

Pensaiden istutusleikkaus

 • Istutusleikkaus tehdään kaikille paljasjuurisille ja esipakatuille taimille sekä heikosti haaroittuneille astiataimille. Jos astiataimessa on viisi vahvaa versoa, istutusleikkausta ei tarvitse tehdä.
 • Leikkaus tehdään keväällä istutusvaiheessa, ennen silmujen kasvuun lähtöä. Kesällä tai syksyllä istutetut taimille istutusleikkaus tehdään seuraavana keväänä.
 • Vahvat versot leikataan 10–20 cm:n korkeudelta maanpinnasta tai haaroittumiskohdasta. Ohuet ja vioittuneet versot poistetaan.
 • Verso katkaistaan noin 1 cm terveen silmun yläpuolelta.

Kastelu

Sekä keväällä että syksyllä istutettavia taimia kastellaan koko juurtumisen ajan. Juurtuminen kestää 1-2 kasvukautta. Pitkinä helle- ja poutakausina  kastelusta on huolehdittava vielä juurtumisen jälkeenkin.