Tee perustukset kunnolla

Koska Suomessa on talvella pakkasta, maa routii. Se voi aiheuttaa rakenteiden liikkumista. Tämä pitää ottaa huomioon kaikessa pihan rakentamisessa, jossa käytetään kovia materiaaleja. Pihalaatat, portaat, muurit ja pergolat voivat siirtyä maan routiessa. Kun rakennat kerralla kestävää saat nauttia kauniista piharakenteista pitkään.

Eri maalajit routivat eri tavoin. Siltti ja kerroksellinen savi ovat erittäin routivia, moreeni ja homogeeninen savi keskinkertaisesti routivia ja hiekka, sora ja kallio routimattomia. Selvitä maaperätutkimuksella mitä maalajia pihassasi on. Siten saat tietää miten syvältä pitää kaivaa, jotta perustuksesta tulee routimaton.

Routimaton perustus

Rakenteiden perustukset pitää tehdä routimattomiksi, jotta rakenteet pysyvät paikoillaan eivätkä ala liikkua tai kupruilla. Routimiseen vaikuttaa myös se, miten kovia pakkasia alueella on. Routimattomalle maalle voi terassin perustaa esimerkiksi pilariperustuksen päälle. Routimaton perustus tehdään isommalle alueelle kuin varsinainen maanpäällinen rakenne.

Ohjeet ja määräykset

Selvitä asuinkuntasi määräykset ennen kuin alat rakentaa.  Asuinpaikasta riippuen esimerkiksi pergolat ja kasvihuoneet saattavat tarvita rakennusluvan. Hanki tarvittaessa rakennuspiirustukset ja ohjeet ja perehdy niihin huolellisesti.

Rakennekerrokset

Jotta pohjasta saadaan routimaton pitää routivaa maata kaivaa pois ja tuoda tilalle routimattomia maa-aineksia. Uudet maa-ainekset laitetaan kerroksittain vanhan tilalle. Tiivistä maa-ainekset täryttämällä jokaisen rakennekerroksen jälkeen.

Rakennekerroksia ovat routaeriste, salaojituskerros, suodatinkerros, jakava kerros ja kantava kerros. Näiden päälle tulevat näkyvissä olevat pintarakenteet, kuten asennushiekka ja laatat. Rakennekerroksien paksuus riippuu aina maaperästä ja sen routivuudesta. Alimmaiseksi tulee routaeriste, esimerkiksi kevytsora. Sen päälle tehdään salaojituskerros seulotusta luonnonsorasta tai sepelistä, raekoko 0 – 31,5. Seuraavaksi tehdään suodatinkerros hiekasta, jonka raekoko on 0 – 20. Pohjois-Suomessa tarvitaan paksumpi kerros hiekkaa kuin Etelä-Suomessa. Jakava kerros tehdään sorasta tai murskeesta 0 – 63. Tämän päälle tulee kantava kerros murskesorasta tai murskeesta 0/63. Asennuskerros hiekasta, sorasta tai kivituhkasta 0 – 6… 0 – 8. Routimattomalle maalle perustettaessa riittää pelkkä kantava kerros päällysteen alle. Huomioi kaltevuudet jo pohjatöitä tehdessä. Vedet ohjataan aina rakennuksista poispäin. Kallistuksen on oltava vähintään 2 % eli 2 cm 1 metrin matkalla.

Esimerkkejä

  • Routimaton hiekka tai sora: routivaa maata pitää kaivaa pois 20 cm.
  • Keskinkertaisesti routiva moreeni tai homogeeninen savi: routivaa maata pitää kaivaa pois 1,2 metriä.
  • Erittäin routiva silttimaa tai kerroksellinen savi: routivaa maata pitää kaivaa pois 1,5 metrin syvyydeltä.

Rakennekerroksien paksuudet riippuvat olosuhteista ja maalajista. Routimattomalle kalliolle, hiekalle tai soralle perustettaessa ei tarvita kuin kantava kerros. Keskinkertaisesti routivalle ja erittäin routivalle maalle perustettaessa pitää olla myös jakava- ja eristys- sekä suodatinkerros. Kantava kerros on n. 10 cm, kallion päällä 5 cm. Jakava kerros n. 15 cm. Keskinkertaisesti routivassa maassa eristys- ja suodatin kerrokset ovat 40 ja 70 cm, kun taas erittäin routivassa maassa ne ovat 80 ja 110 cm.

Maan kuivatus ja pinnan muotoilu

Aivan uutta pihaa rakennettaessa on syytä teettää kuivatussuunnitelma ammattilaisella. Olemassa olevassa pihassa on hyvä tarkistaa, että maan kuivatus toimii: salaojat ovat kunnossa ja kallistukset riittävät. Vesiä ei saa johtaa rakennuksia kohti eikä naapurin tontille. Kaadon sokkelista poispäin pitäisi olla 5% ensimmäisen 3 metrin matkalla. Nurmikoilla ja muilla pinnoilla riittää 2 %.

Jätä rakennusten sokkelin viereen 50-120 cm levyinen kasviton alue, koska alueen tulee pysyä kuivana.  Routaeriste ulottuu yleensä vähintään räystään leveydelle, usein kauemmaksi, eikä sen päälle saa istuttaa kasveja. Päällystä alue pihan muuhun tyyliin sopivasti.  Tee sokkeli ja päällyste eri värillä, että syvyysvaikutelma säilyisi Suunnittelemalla kulkuväylän heti sokkelin viereen säästät tilaa.