Kasviryhmän perustaminen

Kasviryhmiä istutetaan tontin rajoille sekä rakennusten ja oleskeluryhmien lähellä. Kasviryhmillä voidaan myös rajata pihan eri toimintoja toisistaan.

Kasvit kannattaa sijoittaa suuriksi, yhtenäisiksi ryhmiksi. Kasvit viihtyvät paremmin ja niitä on helpompi hoitaa. Myös nurmikon leikkuu helpottuu kun ei tarvitse väistellä yksittäisiä puita ja pensaita. Kun kasveilla on riittävän paljon oikeanlaista kasvualustaa ne pärjäävät vähemmällä kastelulla ja pysyvät terveinä.

Kasviryhmän perustaminen nurmikolle

Merkitse kasviryhmän paikka esimerkiksi narulla tai puutarhaletkulla. Seuraa narua ja painele pistolapiolla kasviryhmän reunat. Irrota nurmikko tulevan kasviryhmän paikalta. Kompostoi nurmituppaat tai käytä ne nurmikon korjaamiseen. Jos haluat hiukan koholla olevan kasviryhmän voit kääntää nurmituppaat ympäri ja jättää ne istutusalueen pohjalle.

Rajaa kasviryhmän reunat reunakivillä, reunanauhalla tai muulla sopivalla materiaalilla. Asenna reunuksen viereen yksi rivi laattoja tms., jotta nurmikon leikkuu kasviryhmän ympäriltä olisi helppoa. Kasviryhmän voi myös kantata vuosittain, mutta se on työlästä.

Tuo istutusalueelle multavaa, läpäisevää maata. Kasvualustan syvyys riippuu siitä, mitä siihen istutetaan. Kalkitse ja lannoita tarpeen mukaan. Istuta happaman maan kasvit omaan ryhmäänsä. Muotoile kasviryhmän maan pinta keskeltä reunoja korkeammaksi. Varmista ettei maahan jää painanteita.

Kasviryhmän perustaminen pohjamaalle

Jos tulevan istutusalueen paikalla on kasvualustaksi kelpaamatonta maa-ainesta se pitää poistaa ja tuoda tilalle hyvää multaa. Pois kaivettavan maan määrä riippuu siitä kuinka korkean istutusalueen haluat. Lisää tarvittaessa istutusalueen pohjalle soraa tai savea riippuen maan vedenpidätyskyvystä.

Taimivälit

Istuta samaan ryhmään pikkupuita, pensaita ja perennoja, ikivihreitä kasveja unohtamatta. Valitse kasvit kasvupaikan mukaan: aurinkoiseen paikkaan auringossa viihtyviä kasveja ja varjoisaan varjossa viihtyviä. Huomioi kasvilajien valinnassa myös niiden kukinta-aika ja syysväri. Istuttamalla matalia maanpeittokasveja estät rikkakasvien kasvua. Kts. ohjeelliset taimivälit alta. Tarkista myös lajikohtaiset istutusvälit!

Miten syvä kerros kasvualustaa tarvitaan?

Katso kasvualustojen syvyydet alla olevasta linkistä. Ne ovat vähimmäissyvyyksiä, kun kasvualustan alla on vähintään 30 cm kasveille käyttökelpoista perusmaata.

Taimivälit ja kasvualustojen syvyydet