Vuorivaahtera

Vuorivaahtera (Acer pseudoplatanus)on Suomessa luontaisesti kasvavan metsävaahteran (A. platanoides) sukulaislaji, jota on käytetty koristepuuna kaupungeissa ja puutarhoissa. Tehokkaana kilpailijana se syrjäyttää luonnonvaraisia lehtipuita.

Tuntomerkit

Vuorivaahtera on lehtipuu, joka muistuttaa ulkonäöltään metsävaahteraa. Vuorivaahteran lehdessä on viisi liuskaa, jotka ovat suipompia ja pyöreäreunaisempia kuin metsävaahteran. Metsävaahteralla liuskoja on viidestä seitsemään. Helpointa lajit on kuitenkin erottaa kukintojen perusteella. Vuorivaahtera kukkii lehtien puhkeamisen jälkeen roikkuvilla, terttumaisilla kukinnoilla. Vuorivaahteran kasvusilmut säilyvät vihreinä läpi vuoden.

Alkuperä ja levinneisyys

Vuorivaahtera kasvaa alkuperäislajina Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopan vuoristoissa. Ilmaston lämmetessä se on levittäytynyt yhä laajemmalle Eurooppaan, minkä lisäksi sitä on käytetty runsaasti koristekasvina. Puutarha- ja viljelykarkulaisena se on levinnyt myös Pohjois-Eurooppaan, jossa se syrjäyttää alkuperäisiä lehtipuulajeja.

Haitallinen vieraslaji

Vuorivaahtera on nopeakasvuinen ja tehokas kilpailija. Se menestyy taimena hyvin suurempien kasvien varjossa, mutta kasvaa itse pian suureksi, muita kasveja varjostavaksi puuksi. Maahan pudonneet lehdet muodostavat paksun karikekerroksen, joka estää muiden kasvien itämistä.

Vuorivaahtera tuottaa runsaasti hyvin itäviä siemeniä, jotka lenninsiipiensä avulla leviävät tehokkaasti pitkienkin matkojen päähän. Suomessa vuorivaahtera ei ole vielä levinnyt laajalle, mutta sen on huomattu muodostavan runsaasti siementaimia ja valtaavan alaa eteläisessä Suomessa. Vuorivaahtera onkin luokiteltu kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi, eli sen kasvatus, myynti, maahantuonti, ympäristöön päästäminen ja muu hallussapito on kielletty koko Suomen alueella.

Torjunta

Vuorivaahtera leviää tehokkaasti siemenistä. Puu aloittaa siementuotannon parinkymmenen vuoden ikäisenä. Torjunta aloitetaan kaatamalla suurikokoiset, vanhat puut, minkä jälkeen siementaimet kitketään pois.

Vuorivaahtera ei ole onneksi levittäytynyt vielä koko Suomen alueelle. Tehokkaalla ennaltaehkäisyllä ja olemassa olevien puiden hävittämisellä on vuorivaahteran leviämisen estäminen vielä mahdollista.