Laatoituksen perustaminen

Pihalaatoilla saat kestäviä kulkureittejä ja siistin näköisen pihan. Valitse käyttötarkoitukseen sopiva laatta. Kaikki laatat eivät esimerkiksi kestä auton painoa. Ennen työhön ryhtymistä on syytä perehtyä huolellisesti laattojen asennukseen ja suunnitella kivien ladonta etukäteen.

Se, mihin käyttötarkoitukseen laatoitus tulee vaikuttaa siihen miten se rakennetaan. Kävelyyn tarkoitettu pihapolku ei tarvitse yhtä lujaa pohjaa kuin autolla ajettava pihatie. Pihan pohjamaan maalaji on syytä selvittää ennen työhön ryhtymistä. Lue lisää täältä.

Pohjatyöt

Hiekkaisen maan päälle laatoituksen tekeminen on helppoa. Mullan päälle laatoitusta ei voi perustaa, vaan multa pitää kaivaa pois ja korvata hiekalla. Laatoituksen perustamisessa on tärkeää tehdä pohjatyöt huolellisesti. Katso Tee perustukset kunnolla. Perustukset tehdään aina isommalle alueelle kuin laatoitus, jotta estetään roudan pääsy rakenteeseen.

Kiveyksen reunojen tukeminen

Jotta pihakivet pysyisivät paikoillaan kiveyksen reuna pitää tukea. Tapoja tähän on kaksi: näkyvät reunakivet tai maakostealla betonilla tehtävä näkymätön betonivalu. Reunakivet asennetaan ennen laatoituksen asentamista. Näkymätöntä reunojen tuentaa tehdään pienissä pätkissä laatoittamisen edetessä.

Reunakivi

Reunakivet asennetaan maakosteaan betoniin 5 – 10 cm syvään kouruun laatoituksen viereen. Pihatien kiveyksen reunaan kaivetaan 10 cm syvä kouru, oleskelualueelle riittää 5 cm. Betoniin lisätään vain vähän vettä, jotta seoksesta tulee riittävän paksua. Betonia laitetaan kouruun n. 2 cm tarvittavaa korkeutta paksumpi kerros. Linjalanka asetetaan tulevan laatoituksen pinnan korkeuteen. Kiven suunta ja korkeus tarkistetaan linjalangan avulla. Pinnan kaltevuus puolestaan vatupassilla.

Kun pari ensimmäistä kiveä on asennettu tehdään reunakivien sisäpuolelle vino tuki. Tuki ylettyy 10 cm reunakiven sivulle ja nousee 5 cm kiven reunaa ylös. Betonin ja reunakivien väliin pitää mahtua 2 cm asennushiekkaa. Reunakivien ulkopuolelle tehdään 10 cm leveä tuki. Se jätetään niin matalaksi, että sen päälle pitää mahtuu riittävästi multaa tai hiekkaa. Jotta betonista tulisi mahdollisimman luja se peitellään hiekalla niin, että betoni ei pääse kuivumaan.

Näkymätön reunatuenta

Laatoituksen reunan voi tukea myös siten, että varsinaista näkyvää reunatukea ei ole. Tällainen reuna ei ole aivan yhtä kestävä kuin reunakivi. On hyvä huomioida, että aivan laatoituksen vieressä, betonikourun päällä ei kasva mikään kunnolla, koska siihen mahtuu hyvin vähän kasvualustaa.

Laattojen viereen kaivetaan 15 cm syvä kouru, joka täytetään kuivabetonilla, johon sekoitetaan sen verran vettä, että seoksesta tulee jäykkää. Reunatuentaa tehdään pienissä pätkissä laatoitustyön edetessä. Betonin pinta tasoitetaan niin, että se nousee n. 2 cm laatan reunalle.

Kivien asentaminen

Huomioi maanpinnan kallistukset jo pohjatöitä tehdessäsi. Rakennusten vierellä pinnan kallistuksen tulee olla 5 % rakennuksen seinästä poispäin ensimmäisten 3 metrin matkalla. Muualla riittää 2 %.

Levitä routimattoman pohjan päälle 3 -5 cm asennushiekkaa. Se voi olla hiekkaa tai kivituhkaa raekooltaan 0 – 6 tai 0 – 8. Asennushiekkakerros tasataan laudalla ja tiivistetään tärylevyllä. Tiivistetyn pohjan päällä ei saa kävellä. Asennuskerroksen pitää olla yhtä paksu joka kohdasta.

Kivien latominen kannattaa aloittaa rakennuksen seinästä tai muusta suorasta reunasta. Käytä apuna linjalankoja tai suoria lankkuja, jotta saat asennettua kivet suoraan. Tarkista rivien suoruus aina välillä eri suunnista. Vältä kivien leikkaaminen suunnittelemalla kivien ladonta ja sauman leveys etukäteen. Kiveysalueen reunat tuetaan, jotta kiveys ei lähde purkautumaan. Laatoitus viimeistellään harjaamalla saumoihin kuivaa hiekkaa, raekoko 0 – 1. Kiveys tiivistetään vielä tärylevyllä (max. 100 kg). Jos betonilaatat ovat alle 60 mm paksuja niitä ei tärytetä.