Kasvien paikat

Tee pihan kehykset ja tilanjaot kestävillä ja varmoilla peruskasveilla, puilla ja pensailla, sekä suurikokoisilla perennoilla. Täydennysistutuksia ja yksityiskohtia luot värikkäillä kukkivilla pensailla, perennoilla ja ruukkuistutuksilla. 

Millainen maaperä ja kasvualusta on?

Kaiva maata lapiolla eri kohdista. Onko maa hiekkapitoista moreenimaata, muhevaa multa- tai turvemaata vai tiivistä savimaata? Miten paksu multakerros on. Onko maa kuivaa, kosteaa, märkää? Pidättääkö maa hyvin vettä?  Tuleeko kallio vastaan pian, onko kiviä tai paksuja juuria? Mikä on maan happamuus (pH) ja ravinnetila?  Onko maassa lieroja ja muuta elämää? Tontilla olevan maaperän ominaisuudet vaikuttavat kasveille tarvittavan kasvualustan paksuuteen sekä kasvien viihtymiseen kasvupaikalla.

Valitse kasvupaikalle sopiva kasvi

Varaa kasvimaalle sekä hedelmä- ja marjatarhalle pihan lämpimin paikkaPihan aurinkoisissa ja suojaisimmissa paikoissa, esimerkiksi rakennusten sekä korkean ja tiheän kasvillisuuden suojassa, voit kokeilla myös arempia kasveja. Istuta pihan pohjoispuolelle monikerroksellisia suojaistutuksia. Pihan alavat paikat, notkot voivat olla hallanarkoja. Valikoi paikalle kasveja, jotka aloittavat kasvun myöhään, koska aikaisin kasvunsa aloittavien kasvien versot paleltuvat helposti.  

Läheltä katsotaan yksityiskohtia

Mitä kauempaa katselet istutusta, sitä enemmän kannattaa istuttaa samaa kasvilajia. Oleskeluryhmän lähellä ja kulkureitin varrella huomaat yksityiskohdat paremmin. Sijoita lähelle myös ne kasvit, jotka vaativat eniten hoitoa. 

Kasviryhmän kerrokset

Kasviryhmän kattona on 3-5 metriä korkea pikkupuu, keskikerroksen täyttävät 1-2 metriä korkeat pensaat ja alimmassa kerroksessa kasvavat lamoavat peittopensaat ja perennat.

Korkeat kasvit sijoitetaan ryhmässä taka-alalle tai keskelle. Reunoille istutetaan matalampia kasveja.

Puut

Puut antavat pihalle ryhdin ja muodostavat suojaisan pienilmaston. Puut kertovat vuodenajoista, luovat turvallisuutta ja antavat piilopaikkoja monimuotoiselle eliöstölle. Ne kasvavat vuosikymmeniä ja tallentavat muistoja. Siis harkitse ennen kuin kaadat puun!

Puulaji valitaan kasvupaikan ja kasvualustan olosuhteiden mukaan. Pieneen pihaan sopivat pylväspihlaja ja makeapihlajat, pilvikirsikka ja kartiotuija. Enemmän tilaa tarvitsevat kotipihlaja, omenapuut ja kirsikat. Paljon tilaa vaativat kuuset, lehtikuuset, pihdat, männyt, koivut, tammet, lehmukset ja saarnet.

Puiden ja pensaiden alustat

Puiden ja isojen pensaiden juurelle ei kannata kylvää nurmikkoa.  Jätä niiden ympärille halkaisijaltaan ainakin 60 cm:n tila, jonka voit kattaa hakkeella tai hiekalla, istuttaa maanpeittokasvia tai puun kasvaessa päällystää esimerkiksi mukulakivillä.  

Istuta kasveja hankaliin paikkoihin

Istuta kasveja luiskiin, rinteisiin ja muihin paikkoihin, joista nurmikon ajaminen on vaikeaa. Istuta pensaat ryhmiin, ei yksittäin nurmikolle. Istuta riittävän tiheään ja kata maanpinta tai istuta maanpeittokasvia. Älä kylvä pensaiden väliin nurmikkoa.