Rajaukset

Rajaa nurmikko, kulkuväylät, kasviryhmät ja toiminnot toisistaan selkeästi. Rajaukset viimeistelevät pihan, helpottavat hoitotöitä ja ehkäisevät pihan pintamateriaalien sekoittumisen keskenään.

Kasvillisuusalueiden rajaukset

Rajaaminen estää kasvien kasvullista leviämistä kasvupaikalta. Rajaamiseen sopivat betonikivet ja betoniset reunakivet, muurikivet, luonnonkivet, lankut ja laudat, turveharkko sekä muovinen tai metallinen reunus. Reunakiven viereen on hyvä tehdä vielä ruohonleikkurin renkaan mentävä kiveys hoitotöitä helpottamaan. Valikoi materiaali, joka sopii pihan päällysteisiin. Kasviryhmät voi rajata myös kanttaamalla lapiolla. Kanttaus on kuitenkin melko työlästä, koska se pitää uusia vuosittain. 

Pihan rajaus 

Taajamassa tontit halutaan yleensä rajata aidalla. Usein raja-aidat on määrätty koko alueelle yhtenäisiksi ja sovitaan yhteiseksi naapurin kanssa.  Aita voi olla muotoon leikattava pensasaita, vapaasti kasvava aidanne tai rakennettu aita. Puu- metalli- ja kiviaidat antavat näkösuojaa myös talvella. Kasveista ja aitaelementeistä voi koota yhdistelmäaidan, joka parhaimmillaan lisää luonnonmukaisuuden tuntua kaupunkipihaan ja antaa suojaa myös talvella.  Aina raja-aidat eivät ole tarpeen. Pihan rajat on kuitenkin aina hyvä merkitä selkeästi.  

Pensasaita vai aidanne?

Pensasaitaa leikataan säännölliesti ja pidetään tietyn muotoisena. Aidanteessa pensaat saavat kasvavat vapaasti. Muotoon leikattavaan aitaan sopivia kasveja ovat mm. kiiltotuhkapensas, taikinamarja, aitaorapihlaja ja marja-aronia. Kuusiaita  tuo pihaan vihreyttä myös lehdettömään aikaa ja vaatii säännöllistä leikkausta.

Vapaasti kasvavaan aidanteeseen on hyvä valita halutun korkuisiksi kasvavia pensaita. Sopivia kasveja ovat mm. pensasangervot, aroniat ja pensasruusut. Joukossa voi olla myös marjapensaita ja pikkupuita.

Toimintojen rajaus

Rajaa pihan eri toimintojen paikat toisistaan esimerkiksi kasviryhmillä. Rakennusten seinät ja köynnöstuet voivat myös toimia rajauksena. Pihan pinnoitemateriaalin muutos kertoo sekin toiminnon vaihtumisesta.

Rajaa hoidettu piha luonnonympäristöstä

Rajaa pihan hoidettu ja luonnonmukainen alue myös selkeästi toisistaan, näin huomaat helpommin puutarhakasvien leviämisen ympäristöön ja ehdit estää sen. Tee rajaus kasvillisuudella, jolloin hoidetun ja hoitamattoman pihan osan raja sulautuu luontevasti ympäristöön. Vapaasti kasvavat, monilajiset aidanteet sopivat tähän tarkoitukseen paremmin kuin muotoon leikatut pensasaidat.