Haitallisten vieraslajien sijasta puutarhaan istutetaan kasveja, jotka eivät leviä helposti ympäristöön. Jos puutarhan ulkonäkö halutaan säilyttää entisellään, valitaan lajeja, jotka muistuttavat poistettuja kasveja ulkonäöltään tai kasvutavaltaan. Pihan kasveja uusittaessa on toisaalta erinomainen tilaisuus muuttaa puutarhan ilmettä valitsemalla aivan toisennäköisiä kasveja.

Valitse kasvit vastuullisesti

Alkuperäiset luonnonlajit ja perinteiset perennat ovat vieraslajien leviämisen ehkäisyn kannalta turvallinen valinta.
Luonnonlajeja kasvatetaan myös monissa perennataimistoissa. Ulkomaisista lajeista kannattaa valita sellaisia jalostettuja lajikkeita, jotka eivät tee itävää siementä.

Uusia kasvilajeja hankittaessa on hyvä ottaa huomioon kasvien leviämistapa. Jos kasvi tekee runsaasti siemeniä,
ne kulkeutuvat helposti tuulen tai lintujen mukana luontoon. Myyjän kanssa on hyvä keskustella kasvien alkuperästä ja pohtia, löytyisikö vieraslajin tilalle kaunis ja kestävä, kotimaista alkuperää oleva laji.

Puutarhassa jo kasvavat haitalliset vieraslajit vaihdetaan viimeistään istutuksia uusittaessa. Myös muiden runsaasti siemeniä tekevien kasvien kohdalla kannattaa olla valppaana ja varmistaa, ettei taimia ilmaannu muualle
puutarhaan tai aidan ulkopuolelle.

Kukkaryhmän perustaminen

Kukkaryhmä onnistuu, kun se perustetaan kasvien ehdoilla. Taimien kasvupaikkavaatimukset selviävät yleensä
nimilapusta tai taimiluettelosta. Luonnonkasvien kohdalla jäljitellään luonnon olosuhteita. Valossa viihtyvät lajit
istutetaan aurinkoiseen paikkaan, metsän siimeksessä kukkivat lajit puolivarjoon. Kedoilla ja kallioilla kasvavat kasvit viihtyvät kivikkoryhmässä. Veden ääreltä peräisin olevat tarvitsevat kostean maan kotipihassakin.

Luonnonkasvit tyytyvät yleensä karumpaan kasvupaikkaan kuin jalostetut puutarhakasvit, mutta nekin hyötyvät
hyvästä puutarhamaasta. Liikaa lannoitusta kannattaa kuitenkin välttää, muuten luonnonkasvit kasvattavat vain komeita lehtiä ja kukinta jää vähemmälle. Sama koskee kukkivia puutarhakasveja. Kukkaryhmään sopivatkin
hidasvaikutteiset eloperäiset lannoitteet tai ravinteikas kompostimulta.

Kun uusi kasvi istutetaan, on hyvä tarkkailla ainakin parin kesän ajan, lähtevätkö siemenet lentoon tuulisena
päivänä, houkutteleeko kasvi ravintoa etsiviä lintuja tai tekeekö se paljon juuriversoja. Kasvin leviämistä voi rajoittaa katkaisemalla kukinnot ennen siementen kehittymistä ja rajaamalla kasvualusta juurikankaalla.

Kukkaniitty

Vanhan pihapiirin ennallistaminen alkuperäiseksi kukkaniityksi vieraslajin hävittämisen jälkeen vaatii työtä ja vie
aikaa. Monissa niittyjen perustamisohjeissa neuvotaan kuorimaan pintamaa pois. Kun maassa on kasvanut haitallisia vieraslajeja, tätä ei voi tehdä, koska siemenet leviävät pois vietävän maan mukana uuteen kasvupaikkaan.

Maassa olevasta siemenpankista kasvaa monta vuotta vieraslajien taimia, jotka on kitkettävä pois heti alkukesällä. Lupiinin jäljiltä maassa on usein paljon typpeä. Kukkivat niittykasvit eivät pärjää kilpailussa heinien ja leveälehtisten kasvien kanssa, jos maata ei köyhdytetä niittämällä ja korjaamalla kasvijäte pois.

Niittykukkien siemenet kannattaa kylvää loppukesällä, jolloin siemenet muutenkin varisisivat maahan. Pieni alue voidaan muokata kokonaan, isolla alueella kukkien siemenille muokataan pieniä laikkuja. Savi- ja multamaahan kannattaa sekoittaa hiekkaa. Jatkossa huolehditaan, että alueella kasvavat muut lajit eivät tukahduta niittykukkia. Kukkien siemeniä voi loppukesällä kerätä luonnosta. Helpointa on ostaa siemenkaupasta valmis siemenpaketti, johon on valittu kyseisen kasvupaikan oloissa parhaiten menestyviä lajeja. Osa itää jo samana syksynä, osa vasta seuraavana keväänä.