VieKas LIFE  (20182023) on Suomen suurin ja kunnianhimoisin haitallisten vieraslajien kartoitukseen, torjuntaan ja tietoisuuden levittämiseen keskittyvä hanke. Hankkeessa suomalaiset perehdytetään haitallisiin vieraslajeihin, esimerkkilajien jättipalsamin, jättiputkien ja keltamajavankaalin avulla.

Hankkeen tavoitteena on pitkäaikainen, laaja ja sitouttava kansalaistoiminta. Hanketta johtaa ja koordinoi Suomen Luonnonsuojeluliitto.  Yhteistyökumppaneina ovat Martat, Luonto-Liitto, Luonnonvarakeskus (Luke), Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS  sekä Jyväskylän ja Riihimäen kaupungit. Hankkeen päärahoittajana (60 %) toimii EU:n LIFE-ohjelma.

Miksi vieraslajeja torjutaan?

Haitalliset vieraslajit aiheuttavat vahinkoa alkuperäisluonnolle, heikentävät satoa ja aiheuttavat metsätuhoja, tai niistä on haittaa ihmisten tai kotieläinten terveydelle. Vieraslajeista voi olla harmia myös silloin, kun  ne valtaavat virkistysalueen tai uimarannan. Ilmaston lämpenemisen myötä vieraslajien aiheuttamat haitat tulevat todennäköisesti kasvamaan.

Viisivuotisessa valtakunnallisessa Viekas LIFE-hankkeessa torjutaan jättipalsamia, jättiputkea, keltamajavankaalia ja muita haitallisia vieraskasvilajeja sekä käynnistetään uutta kansalaistoimintaa vieraslajien kartoitukseen ja torjuntaan.

Vieraslajihavaintojen ilmoittaminen

Jättipalsami ja jättiputket kasvavat puutarhoista karanneina lähes koko maassa. Keltamajavankaali on Suomessa levinnyt istutuksista muutamille paikoille luontoon. Laji on vielä mahdollista poistaa kokonaan Suomesta ja siksi aivan jokainen kasvupaikka halutaan nyt saada kartalle. Vieraslajihavaintojen ilmoittaminen torjuntatoimien suunnittelua varten on kansalaistiedettä parhaimmillaan ja tärkeää luonto- ja ilmastotyötä. VieKas LIFE tarjoaa suomalaisille kauan kaivatun työkalun vieraslajitilanteen ottamiseksi hallintaan. Mobiililaitteille suunniteltu havaintolomake tekee ilmoituksen tekemisestä helppoa ja nopeaa. Havaintolomakkeen löydät osoitteesta viekas.laji.fi.

Marttojen rooli hankkeessa

Martat toimivat tiedon välittäjinä, verkostoituvat oman paikkakuntansa muiden toimijoiden kanssa, järjestävät marttailtoja ja muita tapahtumia sekä innostavat ja opastavat vieraslajien kartoitukseen ja torjuntaan.

Vuosina 2019-2021 koulutetaan 250 vapaaehtoisia marttaa, jotka jakavat marttailloissa ja muissa tapahtumissa tietoa vähintään 3000 martalle ja innostavat heitä aktiivisiksi toimijoiksi. Vuosina 2020-2023 järjestetään avoimia yleisöluentoja sekä marttapiireissä että verkossa, Tavoitteena on, että kotipuutarhoissa kasvavat jättiputket, jättipalsamit ja keltamajavankaalit tunnistetaan ja hävitetään kokonaan ja niiden, samoin kuin muiden haitallisten vieraskasvilajien  tilalle istutetaan haitattomia lajeja.

Lisätietoa

Marttaliitto Tiina Ikonen, 050 339 4262, tiina.ikonen@martat.fi