Haitallisen vieraskasvilajien torjunta aloitetaan kevätkesällä, sillä mm. jättiputki aloittaa kasvunsa heti lumen sulettua. Torjuntamenetelmä valitaan kasvuston laajuuden ja torjuttavan lajin lisääntymistavan perusteella. Jos kasvusto on rajallinen tai kasveja on vain muutama, hävittäminen onnistuu kitkemällä tai kaivamalla juurakot lapiolla pois maasta. Juuriversojen avulla leviävät lajit kaivetaan ylös mahdollisimman tarkkaan. Juurakot hävitetään polttamalla. Jos juurakot kompostoidaan tai viedään keräysasemalle, ne kannattaa ensin kuivattaa.

Suuremmat kasvustot voidaan niittää viikatteella, siimaleikkurilla tai raivaussahalla. Puuvartisiin kasveihin tarvitaan joskus moottorisahaakin. Tämän jälkeen kasvustoa seurataan ja maasta nousevat uudet taimet kitketään käsin.

Runsaasti siemeniä tuottavien lajien, kuten jättiputkien ja jättipalsamin, torjunnassa on tärkeää, että kasvusto kitketään ennen kukintaa. Jos kasvusto pääsee kukkimaan, kukkavarret katkaistaan ennen siementen kehittymistä. Jos jättiputken siemenet varisevat, maahan muodostuu siemenpankki, josta kehittyy uusia taimia jopa kymmenen vuotta. Jättipalsamin siemenpankki on lyhytikäinen, sillä siemenet pysyvät itämiskelpoisina vain pari kasvukautta.

Virtaavan veden varrella olevat kasvit leviävät tehokkaasti uusille kasvupaikoille, kun vesi kuljettaa siemeniä ja kasvinosia joskus pitkiäkin matkoja. Torjunta kannattaa aloittaa hävittämällä ensin yläjuoksun ensimmäinen kasvusto ja edetä sitten alajuoksun suuntaan. Näin talkooporukalta säästyy jopa vuosien turha työ. Rannoilla kasvavien vieraslajien torjunta kestää usein merkittävästi kauemmin kuin muissa elinympäristöissä, sillä kasvustoja voi olla haastava löytää ja rantatörmän kaltevuus saattaa vaikeuttaa torjuntatoimia.

Kitkemisen tai niittämisen jälkeen kasvupaikka voidaan peittää valoa ja vettä läpäisemättömällä katteella, joka estää taimien kasvun. Katteen on oltava kestävä, sillä joidenkin vieraslajien, kuten jättiputkien, kohdalla sen tulisi pysyä paikallaan ja ehjänä monta vuotta. Katettuun maahan voi istuttaa vaikka pensaita tai maan pinnan myötäisesti kasvavia köynnöskasveja.

Kemialliset torjunta-aineet

Vieraskasvilajien torjuntaan viljelemättömiltä alueilta on käytetty erityisesti glyfosaattivalmisteita. Glyfosaatti on tehokas aine. Sitä on viime vuosina tutkittu paljon ja tulokset ovat ristiriitaisia. Monissa tutkimuksissa sillä on todettu olevan luultua enemmän haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Monet maat ovat rajoittaneet glyfosaatin käyttöä. Esimerkiksi Hollannissa ainetta ei myydä kuluttajille, ja Suomessakin valmisteiden määrää on rajoitettu.

Vieraslajit kuriin talkoilla

Haitallisten vieraslajien torjuntatalkoot on käytännön luonnonsuojelutyötä parhaimmillaan, sillä työn tulokset ovat välittömästi nähtävillä. Kitkeminen on loistavaa hyötyliikuntaa, ja samalla talkoolaiset tutustuvat toisiinsa. Monien vieraskasvilajien kohdalla kasvuston täydellinen hävittäminen vaatii jopa useiden vuosien seurantaa ja useita torjuntakertoja, joten työ vaatii sekä sitoutunutta talkooporukkaa että pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Järjestämällä vieraslajitalkoot hoivaat lähiluonnon lisäksi kuntoasi!

Vieraslajitalkoita voi järjestää kuka tahansa: yksityishenkilö, kaveriporukka, koululuokka, asukasyhdistys, kunta, yrityksen henkilöstö tai paikallinen ELY-keskus. Talkoilusta innostuneilla on tavallisesti kitkentäkohde jo valmiiksi katsottuna, mutta tarvittaessa kunnan ympäristöviranomainen voi ehdottaa luonto- tai virkistysarvoiltaan arvokkaan kohteen valintaa.

Vieraskasvien kitkentä ei kuulu jokamiehenoikeuksiin, joten maanomistajalta pitää kysyä lupa ennen torjunnan aloittamista.

Suunnittele talkoot hyvin ja valitse torjuntamenetelmä ja talkoiden ajankohta torjuttavan lajin mukaan. Markkinoimalla talkoita hyvissä ajoin saat riittävästi porukkaa paikalle. Ota yhteyttä alueen kansalaisjärjestöihin ja haasta heidät mukaan.

Pyydä kuntaa ja paikallismediaa jakamaan kutsua omilla kanavillaan. Tee talkoista Facebook-tapahtuma ja jaa kutsua alueen sosiaalisen median ilmoitustauluilla. Tee tapahtumasta houkutteleva: hanki vaikka paikalle elävää musiikkia, tai selvitä talkoosaunan mahdollisuutta.

Käy myös tekemässä leikkimielinen persoonallisuustesti millainen vieraslajien torjuja olet.