Kompostorin arvonta

Arvonta on päättynyt!

Arvontaan osallistui kaikkiaan 4745 henkilöä, kiitos kaikille osallistuneille!

Biolan Pikakompostori 220 eco:n voitti Marja Elo Kaasmarkusta. Paljon Onnea Marjalle!

Marja on iloinen ja yllättynyt voitosta. Hän ei ole aikaisemmin kompostoinut, mutta jo arvontaan osallistuessaan tiesi haluavansa aloittaa kompostoinnin. Kompostorin voittaminen tekee aloittamisen nyt helpoksi. Jatkossa keittiön biojätteet ja pienemmät puutarhajätteet muuttuvat kompostimullaksi omassa kompostorissa. ”Ihana levittää sitten omaa multaa pihan uusille istutuksille”, toteaa Marja ja kannustaa myös muita aloittamaan kompostoinnin.

_____________________________________________________________________________

Osallistu Biolan Pikakompostori 220 eco:n arvontaan vastaamalla kyselyyn TÄSTÄ. Arvontaan voi osallistua 15.5.-12.6.2023 välisenä aikana. Arvonnan järjestää Marttaliitto.

Arvonnan säännöt

  • Arvonnan järjestäjä on Marttaliitto ry, Pursimiehenkatu 26 C 6.krs, 00150 Helsinki
  • Arvontaan voi osallistua 15.5.-12.6.2023 välisenä aikana vastaamalla tähän kyselyyn.  
  • Palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta. Yksi ihminen voi osallistua arvontaan vain kerran. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole Marttaliitto ry:n henkilökunnalla tai hallituksen jäsenellä, tai arvonnassa millään tavalla mukana olevien yritysten henkilökunnalla tai hallinnolla.
  • Arvonta suoritetaan osallistuneiden kesken 13.6.2023.
  • Arvonnan palkinto on yksi kappale Biolan Pikakompostori 220 eco, arvo on 499,00 euroa.
  • Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä voittajaan sähköpostilla tai puhelimella. Biolan toimittaa palkinnon voittajalle. Voittajan nimi voidaan julkaista Marttaliiton Instagram, Facebook ja nettisivuilla. Facebook tai Instagram ei ole osallisena arvonnassa.
  • Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 30.6.2023 mennessä, järjestäjällä on oikeus suorittaa uusi arvonta.
  • Arvonnan järjestäjän ja yhteistyökumppanin vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ja yhteistyökumppani eivät vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.
  • Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjillä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.