Kasvuvoima on käsissäsi

Ruoan sisältämä energia kannattaa hyödyntää mahdollisimman tarkkaan. Kaikki syömäkelpoinen ruoka on tietysti parasta syötynä. Jäljelle jäävä biojäte on kuitenkin vielä täynnä hyödynnettävää energiaa. Biojätteet oikein lajittelemalla saadaan valmistettua biokaasua, lannoitetta ja lämpöä – käyttövoimaa koko kansalle.

Kuluttajien sekajätteen seassa on tällä hetkellä yli kolmannes biojätettä, jota ei saada hyötykäyttöön. Määrä vastaa 6500 omakotitalon vuosittaista lämmitystarvetta sekä noin 44 000 omakotitalon vuotuista sähköntarvetta. Lajittelulla on siis merkitystä.

Lajiteltu jäte hyötykäyttöön

Kaikki lajiteltu ja oikeaan jäteastiaan viety jäte päätyy hyötykäyttöön. Lajiteltua biojätettä käytetään energian tuotannossa. Esimerkiksi biokaasulaitoksessa tuotetulla energialla korvataan muun muassa fossiilisia polttoaineita. Myös ravinteet otetaan talteen. Biojätteestä saadaan käsittelyssä  maaperälle tärkeää humusta sekä kiinteitä ja nestemäisiä lannoitevalmisteita, joilla voidaan korvata keinolannoitteita peltoviljelyssä tai maanrakennuksessa,

  • Vuonna 2015 erilliskerätystä biojätteestä kierrätettiin  93,6 % materiaalina, 5,7 % käytettiin energiana ja 0,7 % loppusijoitettiin
    kaatopaikoille.(Tilastokeskus)

Sekajätteeseen laitettu biojäte poltetaan jätevoimalassa, jolloin ravinteet ja humus haaskataan. Märän biojätteen lämpöarvo ei poltossa  ole erityisen hyvä, mädätys on tehokkaampi keino saada biojätteestä energiaa.

  • Jos taloyhtiöstä puuttuu biojäteastia, kerro taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle, miksi erilliskeräys kannattaa. Keräykseen voi liittyä, vaikka  alueellisten jätehuoltomääräysten erilliskeräysvelvoite ei täyttyisikään. Biojätestian tai kompostorin voi hankkia myös yhdessä naapuruston kanssa. Kimppa-astia on usein myös edullisin vaihtoehto.

Tarkista lajitteluohjeet

Biojätteen lajitteluohjeet vaihtelevat hiukan alueittain. Se johtuu biojätteen käsittelyn eroista: biokaasun tuotantoon käyvät hiukan eri jätteet kuin kompostointiin. Joillain alueilla biojätteet ja polttokelpoinen sekajäte laitetaan samaan jäteastiaan, mutta erivärisissä roskapusseissa. Automaattinen lajittelu hoitaa biojätteet omaan käsittelyynsä ja sekajätteet omaansa. Jossain muualla taas saatetaan biojätteet ja sekajätteet kerätä samalla autolla, mutta jäteautossa on oma kammio biojätteelle sekä sekajätteelle. Eri materiaalit voidaan kierrättää raaka-aineena, kunhan ne ensin lajitellaan omiin jakeisiinsa. Jätteet eivät siis mene samaan paikkaan, vaikka se joskus siltä näyttäisikin!

Komposti kierrättää ravinteet

Kompostointi on luonteva osa pientalon jätehuoltoa. Kompostointineuvontaa saa maksutta alueellisilta jätelaitoksilta ja mm. pääkaupunkiseudulla taloyhtiöt sekä omakoti- ja muut yhdistykset voivat tilata maksuttoman luennon kompostoinnista.Jäteyhtiöiden verkkosivuila on myös kompostointioppaita ja tietoa  lämpökompostoreista.

Monet jäteyhtiöt tekevät yhteistyötä alueellisten marttapiirien kanssa, joten kompostointikursseja voi etsiä myös marttojen kurssit ja tapahtumat sivuilta. .