Monenlaisia metsiä

Tiesitkö, että metsiäkin on erilaisia?

Luonnontilainen metsä

 • kasvaa eri-ikäisiä eläviä ja lahoavia puita.
 • monipuolinen puusto houkuttelee asukkaiksi monenlaisia eläimiä.
 • luonnonmetsät tarjoavat monipuolisesti kasvupaikkoja kasveille.

Talousmetsä

 • kasvatetaan puuta korjattavaksi teollisuuden ja rakentajien käyttöön.
 • saattaa kasvaa vain yhtä puulajia, koska ihminen valitsee, mitä puita istutetaan.
 • on vähemmän kasvi-, eläin ja sienilajeja kuin luonnonmetsässä.
 • perataan, harvennetaan ja lannoitetaan.
 • on täysikasvuista vasta 80-vuotiaana.

Metsät ovat hiilinieluja

 • tuottaa hengitysilmaamme happea.
 • ”nielaisee” ilmakehän hiilidioksidia eli sitoo kasvihuonekaasuja.

Entisaikaan

 • metsässä pyydystettiin riistaa, marjastettiin ja sienestettiin.
 • metsässä kerättiin rohtokasveja sairauksien hoitoon ja taulakääpää tulen sytyttämistä varten.

Ihmiset lepyttelivät metsän asukkaita lahjoin ja loitsuin. Metsältä pyydettiin antimia kunnioittavasti. Metsässä pätivät luonnonvoimien lait ja ihminen oli siellä vain vierailija.

Tapion ja Mielikin valtakunta

Vanhoissa tarinoissa metsänväki, kuten haltijat ja peikot, asustivat kannoissa ja kivenkoloissa, erikoisen muotoisissa puissa tai muurahaispesissä. Haltijoiden uskottiin suojelevan ja auttavan kulkijaa, jos niitä ei suututtanut eikä liiaksi pelännyt. Haltijan ääni saattoi varoittaa metsämiestä kaatuvasta puusta tai ilmoittaa lähellä olevasta saaliista. Metsän syvin salo oli metsänkuninkaan Tapion ja puolisonsa Mielikin valtakuntaa.

Pitämyspuu

Puilla uskottiin olevan taikavoimia. Puussa saattoi asua haltija, joka suojeli talon asukkaita onnettomuuksilta tai sairauksilta ja välitti viestejä esi-isiltä.

Ihmiset saattoivat valita itselleen niin sanotun pitämyspuun. Henkilö valitsi pitämyspuuksi itseään nuoremman puun. Hän vei puulle antimia ja pyysi siltä apua ja neuvoja.

Aina, kun asioita tehtiin ensimmäistä kertaa, sai pitämyspuu osansa: Kun kylvettiin viljaa, puulle vietiin jyviä. Kun lehmä lypsi ensimmäisen kerran, puun juurelle vietiin maitoa. Jos taloon syntyi lapsi, hänet tutustutettiin pitämyspuuhun. Uusi asukas antoi puulle osan ensimmäisestä talossa saamastaan ateriasta.