Mitä on yhteyttäminen?

Kasveja ja puita kutsutaan maapallon keuhkoiksi!

Yhteyttämisellä tarkoitetaan sitä, että kasvit tuottavat auringon valoenergian avulla hiilidioksidista ja vedestä happea ja sokeria.Tätä sokeria, glukoosia, kasvi käyttää ravintonaan. Yhteyttämiseen tarvitsemansa hiilidioksidin kasvit saavat ilmasta ja veden juurien kautta maasta.

Yhteyttämistapahtumassa vapautuu happea, joten ilman yhteyttämistä ja kasveja maapallolla ei olisi happea!Tämän vuoksi kasveja ja puita kutsutaankin maapallon keuhkoiksi.

Yhteyttäminen tapahtuu kasvisolussa olevissa viherhiukkasissa, joiden sisällä sijaitsee lehtivihreä.