Elämisen hiilijalanjälki

Mistä elämisen hiilijalanjälki koostuu? Haluatko tietää, minkälainen sinun hiilijalanjälkesi on? Entä millä tavalla muut kuluttavat?

Erilaiset rahankäytön tavat vaikuttavat ympäristöä kuormittavien päästöjen määrään. Marttaliitto on yhteistyössä Takuusäätiön kanssa laatinut alla olevat infograafit, joissa on muunnettu euromääräinen kulutus hiilijalanjäljeksi käyttämällä tiettyjä kertoimia. Näiden infograafien avulla saat selville, millainen hiilijalanjälki syntyy, kun kuluttaa rahaa vain kohtuullisen minimin verran. Näiden viitebudjettien pohjalta lasketut hiilijalanjäljet ovat henkeä kohden merkittävästi pienemmät kuin nykyinen keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki. Tämä tuo esiin kulutustapojen merkityksen hiilijalanjäljen kannalta.

Kulutuksen perusteella syntyvä hiilijalanjälki

Sillä, miten käyttää rahaa, on suuri merkitys päästöjen kannalta. Esimerkiksi kohtuullisella minimillä elävän alle 45-vuotiaan ihmisen hiilijalanjälki on noin 400 kg CO2e (hiilidioksidiekvivalenttia) kuukaudessa, kun taas keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki reilu 858 kg CO2e kuukaudessa.

Infograafit

Voit ladata itsellesi sopivat infograafit myös omalle tietokoneellesi. Pikkukuvaa klikkaamalla saat avattua infograafin tietokoneelle tallennettavassa tai tulostettavassa pdf-muodossa. Infograafin ensimmäiseltä sivulta löydät kohtuullisen kulutuksen euroina ja toiselta sivulta vastaavan hiilijalanjäljen. Infograafien tiedot ovat vuodelta 2018.

Yksin asuva alle 45-vuotias
Pikkulapsiperhe
Eläkeläispariskunta, yli 65v.
Yksin asuva yli 65-vuotias
Yksinhuoltajaperhe